2023

dr Tomasz Adamski (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. Lene Antonsen (Universitetet i Tromsø, Norwegia)

dr Morten Auklend (Universitetet i Tromsø, Norwegia)

dr Stéphane Aubinet (Universitetet i Oslo, Norwegia)

dr Magdalena Domeradzka (Uniwersytet SWPS w Warszawie)

prof. Roxana-Ema Dreve (Babeş-Bolyai University, Rumunia)

dr hab. Józef Jarosz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr Małgorzata Kłos (Uniwersytet SWPS w Warszawie)

dr hab. Tomasz Kłys, prof. Uł (Uniwersytet łódzki)

dr Katarzyna Maćkała (Uniwersytet Gdański)

prof. Bjarne Kristian Markussen (Universitetet i Agder, Norwegia)

dr Agata Miatkowska-Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. Pirkko Moisala (Helsingin yliopisto, Finlandia)

dr hab. Ewa Partyga, prof. IS PAN (Instytut Sztuki Państwowej Akademii Nauk)

dr Jordan Siemianowski (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Grzegorz Skommer, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Dominika Skrzypek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Paweł Szkołut (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie)

dr łukasz Szurmiński (Uniwersytet Warszawski)

prof. Sanda Tomescu (Babeş-Bolyai University, Rumunia)

dr Linda Undrum (Universitetet i Sørøst-Norge, Norwegia)

dr Aleksandra Wilkus (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)