Biblioteka w świetle teorii wymiarów kultury

Autor

  • Marcin Pędich Uniwersytet w Białymstoku

Słowa kluczowe:

kultura organizacyjna bibliotek, eoria wymiarów kultury, Geert Hofstede

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie problemu funkcjonowania bibliotek w różnych kulturach w oparciu o teorie wymiarów kultury. Przedstawiona została definicja wymiarów kultury i przykłady teorii wymiarów kultury, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej postaci teorii wymiarów kultury zaproponowanej przez Geerta Hofstedego. Omówione zostały również pewne aspekty funkcjonowania i organizacji przestrzennej bibliotek w świetle różnic kulturowych związanych z wymiarami kultury. Na koniec zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Zakładu INiB Uniwersytetu w Białymstoku.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

GEERTZ Clifford. Interpretacja kultur. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. ISBN 83-233-2054-3.

HOFSTEDE Geert, HOFSTEDE Gert Jan. Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 83-208-1685-8.

HOFSTEDE Geert, HOFSTEDE Gert Jan, MINKOV Michael. Cultures and Organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival. New York [etc.]: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-07-166418-9.

JASKOWSKA Bożena. Biblioteka w kulturze – kultura w bibliotece: procesy informacyjno-biblioteczne na tle polskiej kultury narodowej. In GANIŃSKA Halina (red.). Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. T. 1. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 30-41. ISBN 83-910677-2-6.

JASKOWSKA, Bożena. Jak badać kulturę organizacyjną w bibliotece akademickiej? In BRZEŹIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 25-42. ISBN 978-83-7431-159-5.

JASKOWSKA Bożena. Kultura organizacyjna służb informacyjnych bibliotek akademickich: na przykładzie uczelni ekonomicznych [Rozprawa doktorska]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny, 2007.

JASKOWSKA Bożena. Kultura organizacyjna służb informacyjnych w procesie wprowadzania zmian. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2004, t. 12, nr 2, s. 3-9. ISSN 1230-5529.

PĘDICH Marcin. Biblioteka w pięciu wymiarach – budownictwo biblioteczne w kontekście wymiarów kultury według Geerta Hofstedego. In BRZEŹIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 427-439. ISBN 978-83-7431-159-5.

PĘDICH Marcin. Kontekst kulturowy a motywowanie pracowników bibliotek. W oparciu o teorię wymiarów kultury Geerta Hofstedego. In BRZEŹIŃSKA-STEC Halina, KUDRAWIEC Jolanta (red.). Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010, s. 180-190. ISBN 978-83-7431-240-0.

SAPIR Edward, IRVINE Judith T. The psychology of culture: a course of lectures. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2002. ISBN 978-3110172829.

TROMPENAARS Fons, HAMPDEN-TURNER Charles. Siedem wymiarów kultury: znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. ISBN 83-88597-65-5.

ZYBERT Elżbieta Barbara. Kultura organizacyjna w bibliotekach. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2004. ISBN 83-89316-21-8.

Opublikowane

2014-07-23

Jak cytować

Pędich, M. (2014). Biblioteka w świetle teorii wymiarów kultury. Zarządzanie Biblioteką, (1(6), 33–44. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1275

Numer

Dział

Badania i wizje