Dystans Władzy w architekturze bibliotek. Analiza wybranych nowych budynków bibliotek na terenie Wschodnich Niemiec

Autor

  • Marcin Pędich

Słowa kluczowe:

kultura organizacyjna, Dystans Władzy, budynki biblioteczne, biblioteki niemieckie

Abstrakt

Artykuł porusza problem przestrzeni bibliotecznej będącej jednym z elementów kształtujących kulturę organizacyjną biblioteki. Model wymiarów kulturowych Hofstedego stanowi podstawę analizy oraz porównania budynków bibliotecznych zaprezentowanych w artykule. Tekst skupia się na wymiarze Dystansu Władzy. Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych publikacji dotyczących wymiarów Indywidualizmu i Unikania Niepewności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ANDRUSZKO Hanna. „Hymn o perle”, czyli zarządzanie talentami w bibliotece. In BRZEZIŃSKA- -STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, p. 163–185. ISBN 978-83- 7431-159-5.

BĄK Joanna [et al.]. Biblioteka: małe pomysły na wielkie zmiany. Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2009.

FAULKNER-BROWN Harry. Planning and designing library buildings: The tuition of architects. In DEWE Michael (ed.). Library Buildings: Preparations for planning: Proceedings of the Seminar held in Aberswyth, August 10-14, 1987. München [etc.]: K.G. Saur, 1989, p. 49–62. ISBN 3598217781.

GĘBOŁYŚ Zdzisław. Zespołowa organizacja pracy jako wyznacznik nowoczesnej kultury organizacyjnej bibliotek na przykładzie bibliotek niemieckich. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, p. 138–151. ISBN 978-83-7431-159-5.

HOFSTEDE Geert, HOFSTEDE Geert Jan, MINKOV Michael. Cultures and organizations: Software of the mind. New York; London: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0071664189.

HOLLENDER Henryk. Nowe nośniki informacji i nowe tendencje w organizacji bibliotekarstwa. In CHRUŚCIŃSKA Jadwiga, KUBISZ Ewa (red.). Biblioteki jutra: nowa perspektywa organizacji przestrzennej i funkcjonalnej. Warszawa: CEBID, 2001, p. 17–24. ISBN 83-88581-00-7.

KAMIŃSKA Joanna. Wpływ stylu kierowania na kulturę organizacyjną biblioteki. In BRZEZIŃSKA- -STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, p. 197–208. ISBN 978-83- 7431-159-5.

KOTULSKA Jadwiga. Rola liderów w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki akademickiej. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, p. 186–196. ISBN 978-83-7431-159-5.

KRUSZEWSKI Tomasz. Przestrzenie biblioteki: O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. ISBN 978-83-231-2830-4.

MATERSKA Katarzyna. Biblioteka jako „trzecie miejsce”. In Biblioteki w społeczeństwie wiedzy: strategie dla przyszłości [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://projekt18.blox.pl/2010/07/Biblioteka-jako- -trzecie-miejsce.html. Stan z dnia 21.07.2012.

MATERSKA Katarzyna. Kultura informacyjna w organizacji opartej na wiedzy. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, p. 13–24. ISBN 978-83-7431-159-5.

MCDONALD Andrew. The ten commandments revisited: the qualities of good library space. Liber Quarterly [Dokument elektroniczny]. 2006, vol. 16, issue 2. Tryb dostępu: https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.7840/. Stan z dnia 10.11.2020.

PĘDICH Marcin. Biblioteka w pięciu wymiarach – budownictwo biblioteczne w kontekście wymiarów kultury według Geerta Hofstedego. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, p. 427–439. ISBN 978-83-7431-159-5.

PĘDICH Marcin. Biblioteka w świetle teorii wymiarów kultury. Zarządzanie Biblioteką. 2014, nr 1, p. 33–42. ISSN 2081-1004.

PĘDICH Marcin. Individualism and Collectivism in Library Architecture. An Analysis of Selected New Library Buildings in the Former East Germany. Zarządzanie Biblioteką. 2018, nr 1, p. 118–142. ISSN 2081-1004.

PĘDICH Marcin. Siedem wymiarów biblioteki. Architektura i organizacja przestrzenna biblioteki w kontekście wymiarów kultury zaproponowanych przez F. Trompenarsa i C. Hampden-Turnera. In CHŁOPICKI Władysław, JODŁOWIEC Maria (red.). Język a komunikacja 25: Słowo w dialogu międzykulturowym. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, 2010, p. 47–53. ISBN 978-83-61678-12-0.

PĘDICH Marcin. Uncertainty Avoidance in Library Architecture. An Analysis of Selected New Library Buildings in the Former East Germany. Zarządzanie Biblioteką. 2019, nr 1, p. 125–148. ISSN 2081-1004.

WOJCIECHOWSKA Maja. Kultura organizacyjna jako przedmiot zarządzania niematerialnymi wartościami organizacyjnymi biblioteki. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, p. 221–226. ISBN 978-83-7431-159-5.

ZYBERT Elżbieta Barbara. Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2004. ISBN 83-89316-21-8.

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Pędich, M. (2020). Dystans Władzy w architekturze bibliotek. Analiza wybranych nowych budynków bibliotek na terenie Wschodnich Niemiec. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 139–159. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5961

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą