Studium porównawcze współczesnych polskich i niemieckich budynków bibliotecznych w kontekście wymiarów kultury

Autor

  • Marcin Pędich

Słowa kluczowe:

budynki biblioteczne, architektura biblioteczna, wymiary kultury, indywidualizm, dystans władzy, unikanie niepewności, biblioteki polskie, biblioteki niemieckie, wolny dostęp

Abstrakt

Artykuł ma na celu porównanie budynków wybranych polskich i niemieckich bibliotek akademickich pod kątem przewidywanych poziomów wymiarów kultury z modelu 6D Hofstedego, które wydają się najbardziej widoczne w organizacji przestrzennej bibliotek: Indywidualizmu, Dystansu Władzy i Unikania Niepewności. Opisano w nim próbę polskich bibliotek uwzględnionych w badaniu oraz omówiono niektóre z najbardziej wyróżniających się przykładów zastosowanych w nich rozwiązań. Teza o wysoce indywidualnym charakterze każdego budynku bibliotecznego została potwierdzona i przedyskutowana w artykule. Próbę polską i niemiecką porównano pod kątem przestrzegania standardów i najlepszych praktyk w organizacji przestrzennej bibliotek, przy czym wykazano, że biblioteki niemieckie bardziej konsekwentnie przestrzegają tych zasad. Uśrednione poziomy poszczególnych wymiarów kultury w każdej próbce zostały porównane i skontrastowane z poziomami wymiarów kultury przedstawionych przez Hofstedego. Na koniec wykazano, że wyniki badań wskazują na kluczowe znaczenie stosowania wolnego dostępu do zbiorów w organizacji przestrzennej bibliotek.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

HOFSTEDE Geert, HOFSTEDE Geert Jan, MINKOV Michael. Cultures and organizations: software of the mind. New York; London: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0071664189.

HOFSTEDE Geert. 10 minutes with Geert Hofstede on Individualisme versus Collectivisme [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://youtu.be/zQj1VPNPHlI. Stan z dnia 10.09.2021.

HOLLENDER Henryk. Tezy o architekturze bibliotek. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2009, nr 3. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2009/103/a.php?hollender. Stan z dnia 06.10.2021.

PĘDICH Marcin. Analiza organizacji przestrzennej biblioteki z punktu widzenia kultury organizacyjnej na przykładzie gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia i Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego. In CHOMIK Piotr, KOŚCIUCH Hanna, ŻOCHOWSKA Jolanta (red.). Biblioteki Podlasia i Polski Północno-wschodniej – Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019, s. 121-137. ISBN 978-83-7431-604-0.

PĘDICH Marcin. Biblioteka w pięciu wymiarach – budownictwo biblioteczne w kontekście wymiarów kultury według Geerta Hofstedego. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 427-439. ISBN 978-83-7431-159-5.

PĘDICH Marcin. Individualism and Collectivism in Library Architecture. An Analysis of Selected New Library Buildings in the Former East Germany. Zarządzanie Biblioteką. 2018, nr 1, s. 118-142. ISSN 2081-1004.

PĘDICH Marcin. Power Distance in library architecture. An Analysis of Selected New Library Buildings in the Former East Germany. Zarządzanie Biblioteką. 2020, nr 1, s. 139-160. ISSN 2081-1004.

PĘDICH Marcin. Uncertainty Avoidance in Library Architecture. An Analysis of Selected New Library Buildings in the Former East Germany. Zarządzanie Biblioteką. 2019, nr 1, s. 125-148. ISSN 2081-1004.

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Pędich, M. (2021). Studium porównawcze współczesnych polskich i niemieckich budynków bibliotecznych w kontekście wymiarów kultury. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 133–147. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6777

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą