Indywidualizm i kolektywizm w architekturze bibliotek. Analiza wybranych (nowych) budynków bibliotek na terenie Wschodnich Niemiec

Autor

  • Marcin Pędich International Language Institute

Słowa kluczowe:

kultura organizacyjna, budynki biblioteczne, biblioteki niemieckie

Abstrakt

Artykuł porusza problem przestrzeni bibliotecznej będącej jednym z elementów kształtujących kulturę organizacyjną biblioteki. Model pięciu wymiarów różnic kulturowych Hofstedego stanowi podstawę analizy oraz porównania budynków bibliotecznych zaprezentowanej w artykule.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ANDRUSZKO Hanna. „Hymn o perle”, czyli zarządzanie talentami w bibliotece. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4–6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 163–185. ISBN 978-83-7431-159-5.

BOSKI Paweł. Kulturowe ramy zachowań społecznych: podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; Academica Wydawnictwo SWPS, 2009. ISBN 978-83-01-15636-7.

BRUXVOORT Diane. Library as third place: A strategic framework. SCONUL Focus 68 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/3_18.pdf. Stan z dnia 18.11.2018.

BUDZYŃSKI Marek. Biblioteka lokalna w globalnej sieci. In KUBECKA Magdalena (red.). ŚMIECHOWSKI Dariusz (red.), BĄK Joanna J. Biblioteka: małe pomysły na wielkie zmiany. Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2009.

CUDNIK Zbigniew. Skarbnice wiedzy: studium budownictwa bibliotek. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. ISBN 83-04-00273-6.

DZIĘCIOŁ Agnieszka. The Communicative Approach in Foreign Language Teaching and the Negative Stereotype of the Polish Student. In GONERKO-FREJ Anna, SOKÓŁ Małgorzata, WITKOWSKA Joanna, ZAGRATZKI Uwe (red.). Us and Them – Them and Us: Constructions of the Other in Cultural Stereotypes. Aachen: Shaker Verlag, 2011, s. 605–620. ISBN 978-3832284213.

FAULKNER-BROWN Harry. Planning and designing library buildings: The tuition of architects. In DEWE Michael (red.). Library Buildings: Preparations for planning: Proceedings of the Seminar held in Aberswyth, August 10–14, 1987. München. Monachium: K. G. Saur, 1989, s. 49–62. ISBN 3598217781.

GEERTZ Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973. ISBN 046503425X.

GOLDBERGER Paul. High-Tech Bibliophilia. The New Yorker [Dokument elektroniczny]. 2004, 24 May. Tryb dostępu: http://www.newyorker.com/magazine/2004/05/24/high-tech-bibliophilia. Stan z dnia 05.11.2018.

GORMAN Michael. Our Enduring Values: Librarianship in the 21st Century. Chicago; London: American Library Association, 2000. ISBN 0838907857.

GORMAN Michael. Our singular strengths: meditations for librarians. Chicago: American Library Association, 1998. ISBN 0838907245.

GROVE Cornelius N. Introduction to the GLOBE Research Project on Leadership Worldwide [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.grovewell.com/wp-content/uploads/pub-GLOBE-intro.pdf. Stan z dnia 03.10.2018.

HALL Edward T., REED HALL Mildred. Understanding cultural differences: Germans, French and Americans. Yarmouth. Los Angeles: Intercultural Press, 1990. ISBN 093366284X.

HALL Edward T. Hidden Dimension. New York: Anchor, 1990. ISBN 978-0385084765.

HOFSTEDE Geert, HOFSTEDE Geert Jan, MINKOV Michael. Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York; London: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0071664189.

HOLLENDER Henryk. Nowe nośniki informacji i nowe tendencje w organizacji bibliotekarstwa. In CHRUŚCIŃSKA Jadwiga, KUBISZ Ewa (red.). Biblioteki jutra: nowa perspektywa organizacji przestrzennej i funkcjonalnej. Warszawa: CEBID, 2001, s. 17–24. ISBN 83-88581-00-7.

HOLLENDER Henryk. Tezy o architekturze bibliotek. Elektroniczny Biuetyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2009, nr 3. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2009/103/a.php?hollender. Stan z dnia 30.11.2018.

JACH Aleksandra. Kaplicky traci cierpliwość. Sztuka Architektury [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=10618. Stan z dnia 10.11.2019.

JASKOWSKA Bożena. Jak badać kulturę organizacyjną w bibliotece akademickiej? In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok,4–6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 25–42. ISBN 978-83-7431-159-5.

KLUCKHOHN Florence, STRODTBECK Frederick. Variations in value orientations. Evanston: Row, Peterson and Company, 1961.

KRUSZEWSKI Tomasz. Przestrzenie biblioteki: O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. ISBN 978-83-231-2830-4.

KUBECKA Magdalena, ŚMIECHOWSKI Dariusz, BĄK Joanna J. (red.). Biblioteka: małe pomysły na wielkie zmiany. Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2009.

LAMIS Alexander P. Greening the Library: An Overview of Sustainable Design. In MCCABE Gerard B., KENNEDY James R. (red.). Planning the modern public library building. Westport: Libraries Unlimited, 2003, s. 31–46. ISBN 0313321558.

LIVERMORE David. Customs of the World: Using Cultural Intelligence to Adapt, Wherever You Are [audio]. Chantilly, VA: The Great Courses, 2013.

MATERSKA Katarzyna. Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Biblioteki w społeczeństwie wiedzy: strategie dla przyszłości [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://projekt18.blox.pl/2010/07/Biblioteka-jako-trzecie-miejsce.html. Stan z dnia 10.09.2018.

MATERSKA Katarzyna. Kultura informacyjna w organizacji opartej na wiedzy. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 13-24. ISBN 978-83-7431-159-5.

MCDONALD Andrew. The Ten Commandments revisited: the Qualities of Good Library Space. Liber Quarterly [Dokument elektroniczny] 2006, vol. 16, nr 2. Tryb dostępu: https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.7840/. Stan z dnia 10.09.2018.

MEINARDI Gabriela. Jak kultura organizacyjna ułatwia proces komunikacji z użytkownikiem? In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4–6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 227–241. ISBN 978-83-7431-159-5.

MINKOV Michael. What makes us different and similar: a new interpretation of the World Values Survey and other cross-cultural data. Sofia: Klasika i Stil Publishing House, 2007. ISBN 978-9543270231.

MONTGOMERY Susan, MILLER Jonathan. The Third Place: the library as collaborative and community space in a time of fiscal restraint. Faculty Publications [Dokument elektroniczny]. 2011, nr 32. Tryb dostępu: http://scholarship.rollins.edu/as_facpub/32. Stan z dnia 29.12.2019.

OSMOND Humphrey. Function as the Basis of Psychiatric Ward Design. Mental Hospitals. 1957, vol. 8, nr 4, s. 23–27. ISSN 0096-5502.

PĘDICH Marcin. Biblioteka w pięciu wymiarach – budownictwo biblioteczne w kontekście wymiarów kultury według Geerta Hofstedego. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4–6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 427–439. ISBN 978-83-7431-159-5.

PĘDICH Marcin. Biblioteka w świetle teorii wymiarów kultury. Zarządzanie Biblioteką. 2014, nr 1, s. 33–42. ISSN 2081-1004.

PĘDICH Marcin. Siedem wymiarów biblioteki. Architektura i organizacja przestrzenna biblioteki w kontekście wymiarów kultury zaproponowanych przez F. Trompenarsa i C. Hampden-Turnera. In CHŁOPICKI Władysław, JODŁOWIEC Maria (red.). Słowo w dialogu międzykulturowym. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, 2010, s. 47–53. ISBN 978-83-61678-12-0.

RANGANATHAN Shiyali Ramamrita. The Five Laws of Library Science. Bombay: Asia Publishing, 1963.

SCHWARTZ Shalom H. A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology. 2006, nr 2–3, s. 137–182. ISSN 1569-1330.

SKUBAŁA Elżbieta. Wolny dostęp do zbiorów jako element podnoszenia jakości obsługi czytelnika w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. 2006, nr 13, s. 163–176. ISSN 0860-7435.

SPRINGER Filip. Dworzec służy do wsiadania i wysiadania z pociągów? Tak, ale nie w Rumi. Weekend Gazeta.pl [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,18047950,Dworzec_sluzy_do_wsiadania_i_wysiadania_z_pociagow_.html. Stan z dnia 10.11.2018.

TIETZ Jürgen. Parkhaus der Bücher. Der Tagesspiegel [Dokument elektroniczny]. 26.11.2004. Tryb dostępu: http://www.tagesspiegel.de/kultur/parkhaus-der-buecher/565624.html. Stan z dnia 10.11.2018.

TROMPENAARS Fons, HAMPDEN-TURNER Charles. Riding the waves of culture: Understanding cultural diversity in business. London: Nicholas Brealey Publishing, 1996. ISBN 1857880331.

WOJCIECHOWSKI Jacek. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. ISBN 83-01-12432-6.

World Values Survey [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.worldvaluessurvey.org. Stan z dnia 10.11.2018.

Opublikowane

2018-07-16

Jak cytować

Pędich, M. (2018). Indywidualizm i kolektywizm w architekturze bibliotek. Analiza wybranych (nowych) budynków bibliotek na terenie Wschodnich Niemiec. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 118–142. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3552

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą