Wymiar „Unikanie niepewności” w architekturze bibliotek. Analiza wybranych nowych budynków bibliotecznych w byłych Niemczech Wschodnich

Autor

  • Marcin Pędich

Słowa kluczowe:

kultura organizacyjna, unikanie niepewności, budynki biblioteczne, biblioteki niemieckie

Abstrakt

Artykuł porusza problem przestrzeni bibliotecznej będącej jednym z elementów kształtujących kulturę organizacyjną biblioteki. Model wymiarów kulturowych Hofstedego stanowi podstawę analizy oraz porównania budynków bibliotecznych zaprezentowanej w artykule. Tekst skupia się na wymiarze unikania niepewności. Artykuł jest kontynuacją wcześniejszej publikacji dotyczącej wymiaru indywidualizmu/kolektywizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

FAULKNER-BROWN Harry. Planning and designing library buildings: The tuition of architects. In DEWE Michael (ed.). Library Buildings: Preparations for planning: Proceedings of the Seminar held in Aberswyth, August 10-14, 1987. München [etc.] : K.G. Saur, 1989, s. 49–62. ISBN 3598217781.

HOFSTEDE Geert, HOFSTEDE Geert Jan, MINKOV Michael. Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York; London: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0071664189.

HOLLENDER Henryk. Nowe nośniki informacji i nowe tendencje w organizacji bibliotekarstwa. In CHRUŚCIŃSKA Jadwiga, KUBISZ Ewa (red.). Biblioteki jutra: nowa perspektywa organizacji przestrzennej i funkcjonalnej. Warszawa: CEBID, 2001, s. 17–24. ISBN 83-88581007.

MCDONALD Andrew. The Ten Commandments revisited: the Qualities of Good Library Space. Liber Quarterly [Dokument elektroniczny]. 2006, nr 2. Tryb dostępu: https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.7840/. Stan z dnia 10.12.2019.

ORCZYKOWSKA Magdalena. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r. [Dokument elektroniczny]. Szczecin: GUS, 2018. Tryb dostępu: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/default aktualnosci/5497/2/8/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2018_roku.pdf. Stan z dnia 10.12.2019.

PĘDICH Marcin. Biblioteka w pięciu wymiarach – budownictwo biblioteczne w kontekście wymiarów kultury według Geerta Hofstedego. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4–6 czerwca 2007. Białystok 2008, s. 427–439. ISBN 978-83-7431-159-5.

PĘDICH Marcin. Biblioteka w świetle teorii wymiarów kultury. Zarządzanie Biblioteką. 2014, nr 1, s. 33–42.

PĘDICH Marcin. Individualism and Collectivism in Library Architecture. An Analysis of Selected New Library Buildings in the Former East Germany. Zarządzanie Biblioteką. 2018, nr 1, s. 118–142. ISSN 2081-1004.

PĘDICH Marcin. Siedem wymiarów biblioteki. Architektura i organizacja przestrzenna biblioteki w kontekście wymiarów kultury zaproponowanych przez F. Trompenarsa i C. Hampden-Turnera. In CHŁOPICKI Władysław, JODŁOWIEC Maria (red.). Język a komunikacja 25: Słowo w dialogu międzykulturowym. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, 2010, s. 47–53. ISBN 978-83-61678120.

RANGANATHAN Shiyali Ramamrita. The Five Laws of Library Science. Bombay: Asia Publishing, 1963.

TOSZA Tomasz. Łapa mustanga sięga po książkę. Gazeta Wyborcza. 1999, nr 126, 01/06, s. 19.

ZYBERT Elżbieta Barbara. Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2004. ISBN 978-83-8931-621-9.

Opublikowane

2019-10-15

Jak cytować

Pędich, M. (2019). Wymiar „Unikanie niepewności” w architekturze bibliotek. Analiza wybranych nowych budynków bibliotecznych w byłych Niemczech Wschodnich. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 125–148. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4694

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą