O drodze do antropologii, badaniach terenowych i etyce z Aleksandrem Posern-Zielińskim rozmawia Filip Wróblewski

Autor

  • Filip Wróblewski Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.4467/254395379EPT.17.002.9238

Słowa kluczowe:

Aleksander Posern-Zieliński, anthropology, field, research, ethics

Abstrakt

Filip Wróblewski talks to Aleksander Posern-Zieliński about the road to anthropology, field research and ethics

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Filip Wróblewski - Uniwersytet Jagielloński

etnolog, doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania: historia antropologii, archiwistyka etnograficzna, metodologia i metodyka badań terenowych

Bibliografia

Armon, K. (2007). Witold Armon, 1924–2002. W: E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. T. 1 (s. 5–9). Wrocław–Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.
Armon, K., Armon, W. (2007). Eugeniusz Frankowski, 1884–1962. W: E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. T. 1 (s. 98–103). Wrocław–Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.
Bednarski, J. (2011). Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ethnologia Europae Centralis, 10, 98–105.
Buchowski, M. (2005). Ku odpowiedzialnej antropologii. (op.cit.,) maszyna interpretacyjna. pismo kulturalno-społeczne, 1(22), 6.
Gawryck, M.F. (2011). Podglądając Innego. Polscy trawelebryci w Ameryce Łacińskiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Kościańska, A. (2004). Ku odpowiedzialności. Etnologia w Polsce: tradycje i wyzwania. (op.cit.,) maszyna interpretacyjna. pismo kulturalno-społeczne, 6–7(19–20), 12–13.
Kowalewski, J., Piasek, W. (red.). (2009). Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Labuda, G. (1954). Słowiańszczyzna pierwotna. Wybór tekstów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Malinowski, B. (2008). Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Moszyński, K. (1958). Człowiek. Wstęp do etnografii powszechnej i etnologii. Wrocław–Kraków–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Nocoń, R.H. (1958). Dzieje, kultura i upadek Inków. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Paluch, A. (2012). W drodze do prawdy – jakiej?. Wrocław: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Paradowska, M. (2002). Maria Frankowska, 1906–1996. W: E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki i szkice biograficzne. T. 1 (s. 92–97). Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN.
Pomieciński, A., Sikora, S. (red.). (2009). Znikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów. Poznań: Biblioteka Telgte.
Posern-Zieliński, A. (1982). Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Posern-Zieliński, A. (1985). Kraina Inkarri. Szkice etnologiczne o Peru. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Posern-Zieliński, A. (1986). Bronislaw Malinowski’s „antilegend” i n Soviet a nd Polish criticism. The Polish Review, 31(4), 285–298.
Posern-Zieliński, A. (2010–2011). The Mapuche from Araucania: Their identity, ethnic activism and attitudes toward the state. Ethnologia Polona, 31–32, 191–205.
Posern-Zieliński, A. (2011). Indianie a państwo w Ameryce Łacińskiej: tubylczy aktywizm wobec etnopolitycznej dominacji władzy. W: K. Derwich, M. Kania (red.), Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej (s. 29–54). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Posern-Zieliński, A. (2012). Indianie w metropoliach Ameryki Południowej. W: J.E. Zamojski (red.), Migracje i wielkie metropolie (s. 267–288). Warszawa: Neriton.
Posern-Zieliński, A. (2016). Między Teksasem a Greenpointem. Różne oblicza polskiej imigracji w Stanach Zjednoczonych. W: N. Bloch (red.), Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (s. 98–111). Poznań: Centrum Kultury Zamek
Robotycki, C. (1995). O banalizacji tekstów w etnologii. W: A. Posern-Zieliński (red.), Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią (s. 83–87). Poznań: Drawa.
Seweryn, A. (2010). Kodeks etyczny antropologa. W: K. Kaniowska, N. Modnicka (red.), Etyczne problemy badań antropologicznych (s. 33–51). Wrocław–Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Stocking, G.W. (1985). Observers Observed. Essays on Ethnographic Fieldwork. Madison: University of Wisconsin Press.
Szyfer, A. (2006). Zapisane w pamięci. Z badań etnografa. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Tatarkiewicz, W. (1958). Historia filozofii. T. 1–3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Walczak, B. (2009). Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Winkin, Y. (2007). Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych. Przeł. A. Karpowicz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-31

Jak cytować

Wróblewski, F. (2017). O drodze do antropologii, badaniach terenowych i etyce z Aleksandrem Posern-Zielińskim rozmawia Filip Wróblewski. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (3), 19–42. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.17.002.9238