Nr 4 (2018): Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

					Pokaż  Nr 4 (2018): Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

Czasopismo „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” jest periodykiem naukowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe oraz inne teksty naukowe z zakresu antropologii kulturowej/etnologii, socjologii, pedagogiki, historii, folklorystyki, studiów kulturowych oraz innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych stosujących etnografię jako praktykę badawczą.
Czasopismo jest rocznikiem.
Wersja pierwotna czasopisma jest wersją elektroniczną w formule open access.
Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są zawsze recenzowane w procedurze double blind-review.

 

Słowa kluczowe: anthropology of the senses, sensory ethnography, embodiment, Concordia Sensoria Research Team, mind, consciousness, awareness, haptic sense, magic, Tim Ingold, ethnography, posthumanism, blindness,visual culture, senses, disability, collaborative ethnography, Deaf, deafness, epistemology, discourse, practice,Sense of sight, visual disturbances, visual snow syndrome, disease / illness / sickness, biography, Greece, memory,material culture, globalization, dirt, distinction, aesthetics, judgement of taste, countryside, landscape, fieldwork,trauma, victims, bystander, Massacres of Poles, Holocaust, Eastern Galicia, urban anthropology, urban space,Gdańsk, “locals”, kibera, activism, research, ethics, metodology

Opublikowane: 2018-11-20

Pełny numer