Funkcja prezesa organu zarządzającego portem w świetle swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej

Autor

  • Sylwia Majkowska-Szulc Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.3.09

Słowa kluczowe:

port, prezes portu, organ zarządzający portem, swobodny przepływ pracowników, zatrudnienie w administracji publicznej, ochrona interesów ogólnych państwa

Abstrakt

Tematem publikacji jest dostęp obcokrajowca do zatrudnienia na stanowisku prezesa organu zarządzającego portem w kontekście swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej. Głównym problemem prawnym było ustalenie, czy prezes organu zarządzającego portem jest pracownikiem w rozumieniu swobodnego przepływu pracowników. Ponadto, kluczowe było określenie, czy stanowisko prezesa organu zarządzającego portem mieści się w zakresie pojęcia „administracja publiczna” w rozumieniu art. 45 ust. 4 TFUE. Celem publikacji było zbadanie, czy zasadne jest stawianie wymogu posiadania obywatelstwa państwa portu w przypadku prezesa organu zarządzającego portem. Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku zgodnego z rozstrzygnięciem Trybunału Sprawiedliwości. W konsekwencji uznano, że zastrzeżenie dla własnych obywateli sprawowania funkcji prezesa organu zarządzającego portem we Włoszech nie jest dopuszczalne w ramach wyjątku „zatrudnienia w administracji publicznej”, przewidzianego w art. 45 ust. 4 TFUE.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bleckmann A., L’arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 1980 et le droit allemand des fonctionnaires, „Administration publique” 1982 T.

Chalmers D., Davies G., Monti G., European Union law: text and materials, Cambridge University Press 2019.

Lobo-Guerrero L., A. Stobbe. Knots, Port Authorities and Governance: Knotting Together the Port of Hamburg, „Global Society: Journal of Interdisciplinary International Relations” 2016, vol. 30, no. 3.

Maliszewska-Nienartowicz J., Zasada proporcjonalności jako podstawa oceny legalności ograniczeń swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Toruń 2020.

Miąsik D., Zasada proporcjonalności [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, t. 1, red. A. Wróbel, Warszawa 2010.

Nesterowicz M., Sea Captains and Performance of Public Duties in European Law, „Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly” 2004.

Séché J.C., L’apport de l’arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 1980, „Administration publique” 1981 T.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Majkowska-Szulc, S. (2022). Funkcja prezesa organu zarządzającego portem w świetle swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(55)/2022), 179–190. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.3.09