Falowa natura gdańskiej społeczności. O tożsamości z perspektywy procesów historycznych

Autor

  • Jarosław Załęcki Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

tożsamość miasta, historia Gdańska, dziedzictwo Solidarności, pamięć historyczna, rozwój miasta

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza kształtowania się tożsamości Gdańska pod wpływem wydarzeń historycznych. W najnowszej historii miasta można wskazać cztery fale, tj. przełomowe okresy, które w istotny sposób kształtowały tożsamość Gdańska. W okresie powojennym tożsamość miasta budowano na ideologicznych podstawach. Był to okres, w którym Danzingerzy, Kaszubi i Kresowiacy nie mieli możliwości kontynuowania swojej dotychczasowej tożsamości. Druga fala przypada na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. W tym okresie wykuwa się to, co później stanowić będzie tzw. dziedzictwo Solidarności. Trzecia fala związana jest z obchodami tysiąclecia Gdańska (rok 1997). Na skutek zmiany kontekstu historyczno-politycznego rozpoczął się proces przywracania społecznej pamięci na temat historii Gdańska. W tym czasie rozpoczął się proces kreowania mitu o wielokulturowym Gdańsku. I wreszcie czwarta fala związana jest z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”. Dla Gdańska mistrzostwa te stały się kołem zamachowym modernizacji miasta. Gdańsk znalazł się w czołówce beneficjentów funduszy europejskich i wyrósł do miana jednego z najprężniej rozwijających się ośrodków miejskich w Polsce. To wówczas badania socjologiczne zaczęły rejestrować trwały trend poprawy jakości życia w mieście oraz rosnącą atrakcyjność Gdańska. 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamowicz P., 2003, Przemówienie otwierające I Światowy Zjazd Gdańszczan [w:] M. Dymnicka, Z. Opacki (red.), Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Brosz M., Załęcki J., 2017, Jakość życia w Gdańsku i jego społeczno-przestrzenne uwarunkowania. Studium socjologiczne, Gdańsk: ZRBS Q&Q.

Chwin S., 2010, Mity i prawdy gdańskiej pamięci [w:] M. Mendel, A. Zbierzchowska (red.), Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Glińska E., 2006, Socjologiczna i marketingowa koncepcja tożsamości miasta [w:] Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t. 1, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.

Huelle P., 1997, Dialog z Gdańskiem, „Przegląd Polityczny”, nr 33/34.

Krzemiński I., 2003, Polska tożsamość niemieckiego Gdańska [w:] M. Dymnicka, Z. Opacki (red.), Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Melchior M., 1990, Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

Mercer B., 1996, The American Community, New York: Random House.

Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku, 2003, Europejska Rada Urbanistów, Alinea, Firenze.

Olter G., 2007, Starych drzew się nie przesadza, „Pomerania”, nr 3. Tak zmienił się Gdańsk 2004–2014, 2014, Gdańsk: Fundacja Gdańska.

Wiśniewska W., 2012, Krajobraz miejski. Odnowa i kreacja w procesie odnowy, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Załęcki J., 2015, Tożsamość Gdańska oraz postawy obywatelskie jego mieszkańców [w:] S. Bykowska, E. Kizik, P. Paluchowski (red.), Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo Gdańska od średniowiecza po współczesność, Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-17

Jak cytować

Załęcki, J. (2019). Falowa natura gdańskiej społeczności. O tożsamości z perspektywy procesów historycznych. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 56–68. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4222