Impact on Participation and Autonomy Questionnaire (IPA) — sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji narzędzia

Autor

  • Stanisława Byra Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Marlena Duda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.034.12277

Słowa kluczowe:

uczestnictwo, autonomia, niepełnosprawność, Kwestionariusz Wpływu na Uczestnictwo i Autonomię, ICF

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań nad walidacją Kwestionariusza Wpływu na Uczestnictwo i Autonomię (KWUA) (ang. Impact on Participation and Autonomy Questionnaire, IPA). Prezentowany kwestionariusz jest samoopisowym narzędziem służącym do pomiaru autonomii i uczestnictwa u osób z ograniczoną sprawnością ruchową o różnorodnej etiologii. Obejmuje subiektywny pomiar autonomii i uczestnictwa w pięciu wymiarach. Jest to pełna adaptacja narzędzia na grunt polski obejmująca: procedurę ustalania polskiej wersji językowej i sprawdzenie właściwości psychometrycznych: zgodności wewnętrznej, rzetelności, stabilności oraz trafności. Satysfakcjonujące wyniki badań walidacyjnych wskazują, że jest to wartościowe i użyteczne narzędzie do pomiaru postrzeganej autonomii i uczestnictwa w różnych obszarach codziennego funkcjonowania wśród osób z niepełnosprawnością ruchową.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berenschot L., Grift Y. (2019), Validity and reliability of the (adjusted) Impact on Participation and Autonomy questionnaire for social-support populations, Health and Quality of Life Outcomes, nr 17(41), 1–17.

Brown M. (2010), Participation: the insider’s perspective, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 91, (9 suppl. 1), 34–37.

Byra S., Kirenko K. (2016), Kwestionariusz reakcji przystosowawczych (KRP) – polska adaptacja Reactions to Impairment and Disability Inventory– RIDI H. Livneha i R.F. Antonaka, Studia Edukacyjne, nr 40, 229–260.

Cardol M., Beelen A., van den Bos G.A., de Jong B.A., de Groot I.J., de Haan R.J. (2002), Responsiveness of the Impact on Participation and Autonomy Questionnaire, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 83, 524–1529.

Cardol M., de Haan R.J., de Jong B.A., van den Bos G.A.M., de Groot I.J.M. (2001), Psychometric properties of the impact on participation and autonomy questionnaire, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol.82, 210–216.

Cardol M., de Haan R.J., van den Bos G.A.M., de Jing B.A., de Groot I.J.M. (1999), The development of a handicap assessment questionnaire: the IPA, Clinical Rehabilitation, vol. 13(5), 411–419.

Dijkers M.P. (2010), Issues in the conceptualization and measurement of participation: an overview, Archives of Physical and Medicine Rehabilitation, vol. 91, (9 suppl. 1), 5–16.

Eyssen I.C., Steultjens M.P., Dekker J., Terwee C.B. (2011), A systematic review of instrument assessing participation: challenges in defining participation, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 92, 983–997.

Fallahpour M., Jonsson H., Joghaaei M.T., Kottorp A. (2011a), Impact on Participation and Autonomy (IPA): Psychometric evaluation of the Persian version to use for persons with stroke, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, vol. 18, 59–71.

Fallahpour M., Tham K., Taghi Joghatei M., Jonsson H. (2011), Perceived participation and autonomy: aspects of functioning and contextual factors predicting participation after stroke, Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 43, 388–397.

Ghaziani E., Krogh A. G., Lund H. (2013), Developing a Danish version on the “Impact on Participation and Autonomy”, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, vol. 20, 190–200.

Gillon R. (1985), Autonomy and the principle of respect for autonomy, British Medical Journal, vol. 290, 1806–1808.

Ginis K.A.M., Evans M.B., Mortenson W.B., Noreau L.M. (2017), Broadening the Conceptualization of ‘Participation’ of Persons with Physical Disabilities: A Configurative Review and Recommendations, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 98(2), 395–402.

Hammar I.O., Ekelund C., Wilhelmson K., Eklund K. (2014), Impact on participation and autonomy: test of validity and reliability for older persons, Health Psychology Research, vol. 2(1825), 68–73.

Heinemann A.W., Lai J.-S., Magasi S. (2011), Measuring participation enfranchisement, Archives

of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 92, 564–571.

Hjelle K.M., Vik K. (2011), The ups and downs of social participation: experiences of wheelchair users in Norway, Disability and Rehabilitation, nr 33, 2479–2489.

Hwang H.-L., Lin H.-S., Tung Y.-L.,WuH.-Ch. (2006), Correlates of perceived autonomy among elders in a senior citizen home: a cross-sectional survey, International Journal of Nursing Studies, nr 43, 429–437.

ICF: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (2001), Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa.

Imms C., Granlund M. (2014), Participation: are we there yet?, Australian Occupational Therapy Journal, nr 61, 291–192.

Karhula M.E., Salminen A.L., Hamalainen P.I., Ruutiainen J., Era P., Tolvanen A. (2016), Psychometric evaluation of the Finnish version of the impact on participation and autonomy questionnaire in persons with multiple sclerosis, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, vol. 24(6), 410–420.

Kriegelewicz O. (2009), Transmisja pokoleniowa stopnia zróżnicowania Ja i samooceny oraz ich znaczenie dla satysfakcji małżeńskiej, niepublikowana rozprawa doktorska, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kwiatkowski A., Marissal J.-P., Pouyfaucon M., Vermersch P., Hautecoeur P., Dervaux B. (2014), Social participation in patients with multiple sclerosis: correlations between disability and economic burden, BMC Neurology, vol. 14, 115–122.

Larsson Lund M., Fisher A. G., Lexell J., Bernspang B. (2007), Impact on Participation and Autonomy Questionnaire: internal scale validity off the Swedish version for use in people with spinal cord injury, Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 39, 156–162.

Larsson Lund M., Nordlund A., Nygard L., Lexell J., Bernspang B. (2005), Perceptions of participation and predictors of perceived problems with participation in persons with spinal cord injury, Journal of Rehabilitation Medicine, nr 37, 3–8.

Law M. (2002), Participation in the occupations of everyday life, The American Journal of Occupational Therapy, vol. 56, nr 6, 640–649.

Levasseur M., Desrosiers J., Noreau L. (2009), Is social participation associated with quality of life of older adults with physical disabilities?, Disability and Rehabilitation, vol. 26, nr 20, 1206–1213.

Li L., Wu X.-L., Xu L. (2018), Factors affecting self-perceived participation and autonomy among patients with burns: A follow-up study, Burns, vol. 44, nr 8, 2064–2073.

Maxwell G., Alves I. F., Granlund M. (2012), Participation and environmental aspects in education and the ICF and the ICF-CY: Findings from a systematic literature review, Developmental Neurorehabilitation, vol. 15(1), 63–78.

Mars G. J., Kempen G.I.J.M, Widdershoven G.A.M., Janssen P.J.M., van Eijk J.T.M. (2008), Conceptualizing autonomy in the context of chronic physical illness: relating philosophical theories to social scientific perspectives, Health, vol. 12, 333–348.

Michael R., Attias J. (2016), Cognitive autonomy among adolescents with and without hearing loss: Associations with perceived social support, Journal of Adolescence, vol. 48, 36–44.

Nessa J., Malterud K. (1998), Tell me what’s wrong with me: a discourse analysis approach to the concept of patient autonomy, Journal of Medical Ethics, nr 24, 394–400.

Noonan V.K., Kopec J.A., Noreau L.,Singer J., Mâsse L.C., Dvorak M.F. (2010), Comparing the reliability of five participation instruments in persons with spinal conditions, Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 42, 735–743.

Noonan V.K., Miller W.C., Noreau L., The SCIRE Research Team (2009), A review of instruments assessing participation in persons with spinal cord injury, Spinal Cord vol. 47, 435–446.

Noreau L., Boschen K. (2010), Intersection of participation and environmental factors: a complex interactive process, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 91, (9 suppl. 1), 44–55.

Opara J., Mehlich K., Bielecki A. (2008), Kwestionariusz Wpływu na Uczestnictwo i Autonomię –Impact on Participation and Autonomy (IPA), Wiadomości Lekarskie, vol. LXI, 1–3.

Perenboom R. J. M., Chorus A. M. J. (2003), Measuring participation according to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), Disability and Rehabilitation, vol. 25(11–12), 577–587.

Perkins M.M., Ball M. M., Whittington F. J., Hollingsworth C. (2012), Relational autonomy in assisted living: A focus on diverse care settings for older adults, Journal of Aging Studies, vol. 26, 214–225.

Piatt J.A., van Puymbroeck M., Zahl M., Rosenbluth J.P., Wells M.S. (2016), Examining how the perception of health can impact participation and autonomy among adults with spinal cord injury, Top Spinal Cord Injury Rehabilitation, vol. 22, nr 3, 165–172.

Piskur B., Daniels R., JongMans M.J., Katelaar M., Smeets R.J., Norton M., Beurskens A.J. (2014), Participation and social participation: are they distinct concepts?, Clinical Rehabilitation, vol 28, nr 3, 211–220.

Poulin V., Desrosiers J. (2010), Validation française de questionnaires de participation sociale aupres d’aînés en situation d’incapacités, Canadian Journal of Occupational Therapy, vol. 77, nr 3, 159–166.

Salvador-Carulla L., Gasca V.I. (2010), Defining disability, functioning, autonomy and dependency in person-centered medicine and integrated care, International Journal of Integrated Care, vol. 10, 69–72.

Series L. (2015), Relationships, autonomy and legal capacity: mental capacity and support paradigms, International Journal of Law and Psychiatry, vol. 40, 80–91.

Sibley A., Kersten P., Ward C. D., White B., Mechta R., George S. (2006), Measuring autonomy in disabled people: validation of a new scale in a UK population, Clinical Rehabilitation, vol. 20, 793–803.

Suttiwonk J., Vongsirinavarat M., Hiengkaew V. (2018), Predictors of community participation among individuals with first stroke: a thailand study, Annals of Rehabilitation Medicine, vol. 42, nr 5, 660–669.

Suttiwonk J., Vongsirinavarat M., Vachalathiti, R., Chaiyawat, P. (2013), Impact on participation and autonomy questionnaire properties on the Thai version, Journal of Physical Therapy Science, vol. 25(7), 769–774.

Törnbom K., Hadartz K.,Sunnerhagen K.S. (2018), Self-Perceived Participation and Autonomy at 1-Year Post Stroke: A Part of the Stroke Arm Longitudinal Study at the University of Gothenburg (SALGOT Study), Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, vol. 27, nr 4, 1115–1122.

Whiteneck G.G. (2010), Issues affecting the selection of participation measurement in outcomes research and clinical trials, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 91, (9 suppl 1), 54–59.

Wilkie R., Jordan J.L., Muller S., Nicholls E., Healey E.L., Van Der Windt D.A. (2011), Measures of social function and participation in musculoskeletal populations, Arthritis Care and Research, vol. 63, nr 11, 325–336.

Wilkie R., Peat G., Thomas E., Croft P. (2007), Factors associated with restricted mobility outside the home in community-dwelling adults ages fifty years and older with knee pain: an ex ample of use of the International Classification of Functioning to investigate participation restriction, Arthritis Care and Research, vol. 57, nr 8, 1381–1389.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-17

Jak cytować

Byra, S. ., & Duda, M. . (2019). Impact on Participation and Autonomy Questionnaire (IPA) — sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji narzędzia. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (35), 103–126. https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.034.12277