Założenia programowe jako kontekst kultury szkoły (w perspektywie prawdy i czasu) na przykładzie Polski i Ukrainy

Autor

  • Beata Adrjan Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

kultura szkoły, kategorie prawdy i czasu, model kultury organizacyjnej E. Scheina, analiza porównawcza założeń programowych szkoły

Abstrakt

In this article I have shown the programme assumption as part of school culture. Through Edgar Schein’s Model of Organizational Culture I have made an analysis of: programme, students’ book, and teachers’ book. I have compared them by interpretation based on the foundation of truth and time (from E. Schein Model). The result is that both school cultures have a similar foundation based on passing (time) and objectivism (truth). It means that our countries (Poland and Ukraine) after almost 25 years of freedom from soviet ideology up to now are at the same stage of thinking about school.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ornstein A.C., Hunkins F.P, (1998), Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka. Warszawa,WSiP.

Bibik H.M., Kowal H.C., (2002), Wikoneczko, Ja i Ukraina. Kijiw, ACK.

Bogdanowicz M.B., (2001), Matematika 1, Kijiw, „Oswita”.

Budna N.O., Pohodżaj N. A, Szost H.B., (2005), Lekcje nawczannia czytania i pisania, 1 klasa,część pierwsza, pomocnik dla nauczyciela. Cz. I. Termopil, Nawczalna Kniga – Bogdan.

Hofstede G., Hofstede G.J., (2007), Kultury i organizacje. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kalendarne planuwannia, 2010–2011 nawczalnij rik, 1 klas, (2010). Tarnopol, Wyd. Podręcznikii Pomoce.

Kohlberg L., Meyer R., (1993), Rozwój, jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski,Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa, IBE.

Konecki K., (1985), Kultura organizacyjna, „Studia Socjologiczne”, nr 3–4.

Kostera M., Kownacki S., Szumski A., (2000), Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo,kultura organizacyjna. W: A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoriai praktyka, Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Korczewska O., Korduba N., (2004), Matematika. Konspekty lekcji, 1 klas. Tarnopol, Wyd. Podręcznikii Pomoce.

Linton R. (2000), Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łukasik S., Petkowicz H., (2013), Wesoła szkoła i przyjaciele. Podręcznik. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1. Cześć 1. Warszawa, WSiP.

Programi dlia serednioj zagalnooswitnoj szkoły, 1–4 kłasi, (2006). Kijiw, Wyd. Poczatkowa Szkoła.

Sztompka P., (2003), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Tuohy D., (2002), Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. Warszawa, Wydawnictwonaukowe PWN.

Waszulenko M.C., Skripczenko N.F., (2010), Bukwar. Kijiw, Wyd, „Oswita”.

Zybertowicz A. (1995), Przemoc i poznanie. Studium z nieklasycznej socjologii wiedzy, Toruń, UMK.

Pobrania

Opublikowane

2014-09-30

Jak cytować

Adrjan, B. (2014). Założenia programowe jako kontekst kultury szkoły (w perspektywie prawdy i czasu) na przykładzie Polski i Ukrainy. Problemy Wczesnej Edukacji, 26(3), 108–120. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/876