Tylko we Lwowie… Etnograficzne zapiski podróży w czasie i przestrzeni

Sprawozdanie

  • Beata Adrjan Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Alina Kalinowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt

-

Bibliografia

Boguslavsky M., (2011), S.A. Amonashvili: A Humanistic Pedagogy Centered on the Individual, “Russian – American Education forum”, Volume:3, Issue: 2 Dec. 1, 2011, http://www.rus-ameedu forum.com/content/en/?task=art&article=1000865&iid=10.

Opublikowane
2017-09-28
Jak cytować
Adrjan, B., & Kalinowska, A. (2017). Tylko we Lwowie… Etnograficzne zapiski podróży w czasie i przestrzeni: Sprawozdanie. Problemy Wczesnej Edukacji, 24(1), 118-121. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/929