Cyfrowy świat w podręczniku dla klasy pierwszej szkoły podstawowej – analiza treści

Autor

  • Beata Adrjan Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Alina Kalinowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.06

Słowa kluczowe:

podręcznik, uczeń klasy pierwszej, cyfrowy świat

Abstrakt

The digital world is becoming accessible to ever younger children, who are increasingly looking for and building their presence in it. The school seems to be a place that should respond to these trends by incorporating digitality into its educational proposals. Research into the content of textbooks for the first year of primary school shows infantile character and inadequacy in time and cognition of content related to the digital world. First-grade students are unlikely to encounter (in the currently offered school’s curriculum) a reflection on the dangers it poses or proposals to use digital skills. The contents of the textbooks constitute a world existing alongside the digital natives.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Banasiak A., Burakowska E., Burdzińska A., Dymarska J., Kamińska A., Kamiński R., Kołaczyńska M., Nadarzyńska B. (2017), Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Części 1–5. Warszawa, WSiP.

Białobrzeska J. (2017), JA-TY-MY, Radosne odkrywanie świata. Warszawa, Didasko SJ J.P. Białobrzescy.

Cackowska M. (2012), Ideologie dzieciństwa a tabu w książkach obrazkowych dla dzieci. W: B. Sochańska, J. Czechowska (red.), Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci. Poznań, Wydawnictwo Media Rodzina.

Cantelmi T. (2015), Technopłynność. Człowiek w epoce internetu, technopłynny umysł. Kraków, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”.

Castells M. (2008), Siła tożsamości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dąbrowski M. (2013), Za trudno, bo trzeba myśleć. Warszawa, CKE.

Dobrowolska M., Królikowska-Czarnota K., Kulis I., Pasternak M., Rymar K., Szczawińska B., Szulc A. (2017), Lokomotywa, Elementarz. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Hryszkiewicz E., Stępień B., Winiecka-Nowak J., Bielenica K., Bura M, Kwil M., Lankiewicz B. (2017), Elementarz odkrywców. Warszawa, Nowa Era.

Jędrzejko M.J., Szwedzik A., Sarzała D., Saracen A., Morańska D., Sieroń R., Taper A., Kasprzak K., Piestrzyński W., Solecki R., Bębas S., Stępniak K., NetczuyGwoździewicz M. (2017), Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy. Warszawa-Milanówek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Kalinowska A. (2010), Pozwólmy dzieciom działać. Warszawa, CKE.

Klus-Stańska D. (2007), Text for reading in early education in Poland and Great Britain: Between didactic transmission and constructing of school meanings. W: R. Rinkevica (red.), Literatura unkultura: proces, mijedarbiba, problemas. Daugavpils, Daugavpils Universitates.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2013), Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Klus-Stańska D. (2014), „Nasz elementarz” – krótki opis daru, który zubaża obdarowanych. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 4 (27).

Landau-Czajka E. (2002), Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra. Warszawa, Wydawnictwo NERITON Instytut Historii PAN.

Lorek M., Wollman L., Ochmańska B., Ludwa A. (2017), My i nasz elementarz. Fundacja Ekologiczna– Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

Łaciak B. (2011), Obraz świata i dzieciństwa w podręcznikach szkolnych. W: B. Łaciak (red.), Nowe społeczne wymiary dzieciństwa. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Morbitzer J. (2011), Szkoła w epoce płynnej nowoczesności W: E. Musiał, I. Pulak (red.), Człowiek– Media – Edukacja. Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny.

Nowak-Łojewska A. (2011), Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza.

Nowicka M. (2005), Dziecko w ślepym zaułku socjalizacji szkolnej. “Problemy Wczesnej Edukacji”, 2 (2).

Perakyla A. (2009), Analiza rozmów i tekstów. W: N.K. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Postman N. (2004), Technopol, triumf techniki nad kulturą. Warszawa, Muza SA.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Rożyńska M., Szwejkowska-Kulpa A. (2017), Uczymy się z Bratkiem. Gdynia, Operon.

Schumacher E., Zarzycka I., Prebisz-Wala K., Hanisz J. (2017), Szkolni Przyjaciele. Warszawa, WSiP.

Wasilewska A. (2006), Czytanki w elementarzach – zaniedbany obszar refleksji krytycznej. W: M. Suświłło (red.), Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Wiśniewska-Kin M. (2013), Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zalewska E. (2013), Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkowych. Gdańsk, Wydawnictwo UG.

Zalewska E. (2009), Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury”. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna– dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zalewska E. (2005), „Przekonasz się, że warto chodzić do szkoły” – o socjalizacji do roli ucznia z perspektywy podręczników do klasy pierwszej. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2(2).

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Adrjan, B., & Kalinowska, A. (2018). Cyfrowy świat w podręczniku dla klasy pierwszej szkoły podstawowej – analiza treści. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 60–68. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.06