Polska proza galicyjska przed wojną i po wojnie. Bruno Schulz w kontekście literatury Katastrofy

Autor

  • Marek Wilczyński Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

Usually Schulz’s fiction is not interpreted with reference to the Holocaust and massive ethnic cleansing in East-Central Europe during World War II. The present paper is rooted in a belief that some of his later stories can actually be treated as “prophetic” when placed in a sequence consisting of the works by Schulz and other Polish writers from Galicia: Ida Fink, a Holocaust survivor, Zygmunt Haupt, an émigré in the United States, and Leopold Buczkowski, after the war in Poland. Schulz’s followers, at least in a chronological sense, seem to have been inspired by the metaphorical energy of his fiction, though in the stories by Fink and Haupt, as well as the early novels by Buczkowski, the Schulzean metaphor is replaced by metonymy – a figure of death, and allegory – in Walter Benjamin’s terms, a post mortem mask of history stigmatized by violence. Arguably, Fink, Haupt, and Buczkowski recorded in their fiction the fulfillment of Schulz’s catastrophic prophecy.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Marek Wilczyński - Uniwersytet Warszawski

Amerykanista, komparatysta, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW). Autor studium o amerykańskiej prozie gotyckiej pierwszej połowy XIX wieku (The Phantom and the Abyss. American Gothic Fiction and the Aesthetics of the Sublime, 1999) oraz licznych studiów o literaturze amerykańskiej i polskiej XIX i XX wieku (Emerson, Hawthorne, Poe, Thoreau, Coover, Federman, Mickiewicz, Haupt, Fink, Odojewski, Pietrkiewicz), współautor Historii literatury amerykańskiej XX wieku (2003). Tłumacz współczesnej prozy amerykańskiej, krytyk literacki. Stypendysta Fulbrighta i American Council of Learned Societies (Harvard, Brown).

Bibliografia

Benjamin Walter. 2013. Źródło żałobnego dramatu w Niemczech. Przeł. A. Kopacki. Posł. A. Lipszyc. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Blanchot Maurice. 1986. The Writing of the Disaster. Przeł. A. Smock. Lincoln and London: University of Nebraska Press.

Bloom Harold. 2002. Lęk przed wpływem. Przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster. Kraków: Universitas.

Borges Jorge Luis. 1998. Kafka i jego prekursorzy. Przeł. A. Sobol-Jurczykowski. W Eseje zebrane T. 2. Porto: Lobos.

Buczkowski Leopold. 1977. Dorycki krużganek. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Eliot Thomas Stearns. 1963. Tradycja i talent indywidualny. Przeł. H. Pręczkowska. W Szkice literackie. Red., wybór, przedm. i przypisy W. Chwalewik. Warszawa Instytut Wydawniczy Pax:

Fink Ida. 2001. Mój pierwszy koniec świata. W Odpływający ogród. Opowiadania zebrane. Warszawa: W.A.B.

Haupt Zygmunt. 2007. Cyrk. W Baskijski diabeł. Opowiadania i reportaże. Oprac. A. Madyda. Warszawa: Czytelnik.

Kalin Arkadiusz. 2008. Problem spójności prozy Leopolda Buczkowskiego. W …zimą bywa się pisarzem… O Leopoldzie Buczkowskim. Red. S. Buryła, A. Karpowicz, R. Sioma. Kraków: Universitas.

Pseudo-Dionizy Areopagita. 2005. O teologii mistycznej. W Pisma teologiczne. Przeł. M. Dzielska. Przedm. T. Stępień. Kraków: Znak.

Schulz Bruno. 1998. Opowiadania. Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wyd. II. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Stempowski Jerzy. 2001. Kaprysy kosmiczne i ich konsekwencje literackie. Trzy powieści Leopolda Buczkowskiego. W Klimat życia i klimat literatury 1948–1967. Oprac. J. Timoszewicz. Warszawa: Czytelnik.

Wiegandt Ewa. 1988. Austria Felix czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-02

Jak cytować

Wilczyński, M. (2015). Polska proza galicyjska przed wojną i po wojnie. Bruno Schulz w kontekście literatury Katastrofy. Schulz/Forum, (5), 5–17. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2185

Numer

Dział

[odczytania]