Ciągłość szyn, ciągłość rynków i ogrodów. Wspólne przestrzenie Romana Jaworskiego, Stefana Grabińskiego i Brunona Schulza

  • Marek Wilczyński Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

The paper is an intertextual analysis of the selected works of three Polish modernist authors: Roman Jaworski, Stefan Grabiński, and Bruno Schulz. The world of their fiction – all of them in one or another world were related to Galicia, the south-eastern part of the prewar Poland – shows significant affinities even though none of them was a realist. Their poetics was predominantly oneiric and fantastic, yet what connects their short stories are representations of railroads, central squares of small Galician towns, and gardens. Schulz was no doubt the most outstanding of them all, yet it can be legitimately argued that, on the other hand, he belonged to a company that shared certain representational devices, rhetoric, and in some cases style.

Biogram autora

Marek Wilczyński, Uniwersytet Warszawski

Amerykanista, komparatysta, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW). Autor studium o amerykańskiej prozie gotyckiej pierwszej połowy XIX wieku (The Phantom and the Abyss. American Gothic Fiction and the Aesthetics of the Sublime, 1999) oraz licznych studiów o literaturze amerykańskiej i polskiej XIX i XX wieku (Emerson, Hawthorne, Poe, Thoreau, Coover, Federman, Mickiewicz, Haupt, Fink, Odojewski, Pietrkiewicz). Współautor Historii literatury amerykańskiej XX wieku (2003). Tłumacz, krytyk literacki. Stypendysta Fulbrighta i American Council of Learned Societies (Harvard, Brown).

Opublikowane
2016-09-05
Jak cytować
Wilczyński, M. (2016). Ciągłość szyn, ciągłość rynków i ogrodów. Wspólne przestrzenie Romana Jaworskiego, Stefana Grabińskiego i Brunona Schulza. Schulz/Forum, (8), 31-42. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2417
Dział
[paralele i konteksty]