Kształcenie studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w zakresie edukacji plastycznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/head.2023.1.05

Słowa kluczowe:

edukacja plastyczna, kształcenie studentów, sztuka

Abstrakt

Artykuł jest próbą podzielenia się doświadczeniami w kształceniu przyszłych nauczycieli - studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w obszarze plastyki. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące formalnej strony tworzenia programów przedmiotów artystycznych oraz szereg przykładów z realizacji.

Bibliografia

Atroszko B. (2020). Miejsce innowacyjności w standardach kształcenia nauczycieli. „Forum Oświatowe” 2020, t. 32, nr 1(63), s. 113 – 126.

Baś K. (2020). O korzyściach płynących z rozwoju plastycznego studentów pedagogiki. Wnioski po przeprowadzeniu warsztatów plastycznych. W: Kurowska B, Łapot-Dzierwa K. (red.) Kultura - sztuka – edukacja, Tom IV. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Boguszewska A. (2013). Podstawy planowania aktywności artystycznej dzieci i młodzieży. W: Boguszewska A. Mazur A. (red.) Wybrane problemy w edukacji plastycznej dzieci i młodzieży. Lublin. Wydawnictwo UMCS.

Florczykiewicz J. (2018). Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji plastycznej w Polsce w XX i XXI wieku. Warszawa-Siedlce: Oficyna Wydawnicza ASPRA.

Kinslow F. (2014). System Kinslowa. Warszawa: P&G Editors.

Kunat B. (2010). Rola nauczyciela we wspieraniu aktywności plastycznej dzieci – postulaty i rzeczywistość. W: Jaszczyszyn E., Szada- Borzyszkowska J. (red.). Edukacja dziecka : mity i fakty. Białystok: Trans Humana.

Kurowska B. Łapot-Dzierwa K. (2022) Edukacja plastyczna w percepcji przyszłych nauczycieli. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” T. XVI, z. 1. s. 189 – 205.

Łapot-Dzierwa K., Małoszowski R. (2016). Kompetencje studentów kierunków pedagogicznych w obszarze plastyki, W: Kurowska B., Łapot-Dzierwa K. (red.). Kultura – Sztuka – Edukacja. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Tom II.

Mazepa-Domagała B. (2019). Z teorii i praktyki edukacji plastycznej na poziomie kształcenia wczesnoszkolnego, czyli o działaniach edukacyjnych oraz udziale technik i mediów plastycznych w stymulowaniu dziecięcej kreatywności i wyobraźni plastycznej – wymiar poznawczy. W: „Chowanna”, tom jubileuszowy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytet Śląski.

Popek S. (1984). Nauczyciel plastyki i jego przygotowanie do pracy. W: Popek S. (red.). Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych. Warszawa: WSiP.

Stern A. (2016). Odkrywanie śladu. Czym jest zabawa malarska. Gliwice: Wydawnictwo Element.

Szuścik U. (2013). Pedagog sztuki – plastyki – a rzeczywistość szkoły polskiej. W: Zalewska – Pawlak M. (red.) Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szuścik U. (2019). Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka. Katowice: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021, poz. 478).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021, poz. 1450.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji (Dz.U. 2019 poz. 1574)

Załącznik nr 2 Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej do rozporządzenia Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2021, poz. 1450).

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Grabowska, A. (2023). Kształcenie studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w zakresie edukacji plastycznej. Horyzonty Edukacji Akademickiej, (1), 58–70. https://doi.org/10.26881/head.2023.1.05

Numer

Dział

Artykuły