Kulturspezifik und Übersetzbarkeit Kontextualisierung von Phrasemen bei Günter Grass

Autor

  • Heinz-Helmut Lüger Universität Koblenz-Landau

Słowa kluczowe:

przetłumaczalność, wiedza kulturowa,, zjawiska intertekstualne, framing, środki retoryczne, frazemy uwarunkowane kulturowo

Abstrakt

Zwroty i translatywność specyfiki kulturowej: kontekstualizacja frazeologii na przykładzie Güntera Grassa

Do jakiego stopnia jednostki frazeologiczne specyficzne kulturowo mogą wpływać na zmianę tłumaczenia? Czy inne jednostki leksykalne zmieniają znaczenie w ten sam sposób? W jaki sposób można tłumaczyć modyfikacje struktur frazowych na inny język? Niniejszy artykuł analizuje kilka wybranych przykładów z tekstów literackich dobrze znanych z kreatywnej stylistyki frazeologicznej: opowiadanie Ein weites Feld Güntera Grassa. Szczególną uwagę zwraca się na specyfikę kulturowego kontekstu tekstu źródłowego, jak również możliwe ekwiwalencje w językach będących przedmiotem tłumaczenia: język francuski i włoski.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2017-07-25

Jak cytować

Lüger, H.-H. (2017). Kulturspezifik und Übersetzbarkeit Kontextualisierung von Phrasemen bei Günter Grass. Studia Germanica Gedanensia, (37), 7–25. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1297