Die Verknüpfung von individuellen und kollektiven Handlungsräumen der Wolgadeutschen im Pressediskurs der 1920er und 1930er Jahre

Autor

  • Marek Cieszkowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Słowa kluczowe:

przestrzeń działań indywidualnych i kolektywnych, dyskurs prasowy, Niemcy Powołża, ideologia komunistyczna, postawy antyreligijne

Abstrakt

Przestrzeń indywidualnych i kolektywnych działań oraz ich powiązanie w dyskursie prasowym Niemców Powołża lat 20. i 30. XX wieku

Przedmiotem analizy są ślady indywidualnych i kolektywnych działań Niemców Powołża, które można odnaleźć w dyskursie prasowym lat 20. i 30. XX wieku. Celem analizy dyskursywnej jest ich uchwycenie i wydobycie ze struktury tekstów oraz interpretacja na tle panujących stosunków społeczno-politycznych i kulturalnych w Związku Radzieckim. Tematem rozważań są sankcjonowane przez państwo antyreligijne działania kolektywne, powiązane z działaniami o charakterze indywidualnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2016-09-20

Jak cytować

Cieszkowski, M. (2016). Die Verknüpfung von individuellen und kollektiven Handlungsräumen der Wolgadeutschen im Pressediskurs der 1920er und 1930er Jahre. Studia Germanica Gedanensia, (35), 66–77. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1365