Theater und Migration – Olek Witts „Theater der Migranten“ aus interkultureller Perspektive

Autor

  • Eliza Szymańska Universität Gdańsk

Słowa kluczowe:

teatr, migracja, interkulturowość, perfomatywność

Abstrakt

Teatr i migracja – „Teatr Migrantów“ Olka Witta z perspektywy interkulturowej

 Niniejszy artykuł podejmuje kwestię braku obecności zarówno tematyki migracyjnej jak i osób z zapleczem migracyjnym we współczesnym niemieckim teatrze instytucjonalnym. Sytuacja ta nie dotyczy jednakże sceny offowej, od zawsze będącej platformą dla działań osób z zapleczem migracyjnym. Przykładem takiej sceny jest Teatr Migrantów Olka Witta, którego założenia i działalność przedstawione zostają w drugiej części artykułu. Zarówno rozważania teoretyczne jak i analiza dwóch przedstawień dokonane zostają w oparciu o takie zagadnienia jak: community dance, performatywność, praca kolektywna, estetyka socjalna czy program interkultury Marka Terkessidisa.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2014-04-24

Jak cytować

Szymańska, E. (2014). Theater und Migration – Olek Witts „Theater der Migranten“ aus interkultureller Perspektive. Studia Germanica Gedanensia, (30), 245–256. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1470

Inne teksty tego samego autora