Ustalanie ekwiwalencji terminów prawych dla celów leksykograficznych i translacyjnych na przykładzie pola terminologicznego małoletni, nieletni i młodociany i ich odpowiedników w języku niemieckim

Autor

  • Łukasz Iluk Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Słowa kluczowe:

ekwiwalencja terminologiczna, terminologia prawna i prawnicza, metodologia badań porównawczych, porównywanie systemów prawnych

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki adekwatności ekwiwalentów terminologicznych występujących w dwóch różnych systemach prawnych. Do egzemplifikacji problemu wykorzystano pole terminologiczne: nieletni, małoletni i młodociany i ich odpowiedniki w języku niemieckim oraz opracowanie wymienionych terminów w dwujęzycznym słowniku specjalistycznym. Analiza zawiera m.in. ocenę poprawności proponowanych w słowniku ekwiwalentów pod kątem prawnym oraz postulaty metodologiczne, jakie z punktu widzenia precyzji prawnej winny być uwzględniane przez leksykografów i tłumaczy w tym zakresie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Arntz, Reiner (2002): Zwischen Terminologievergleich und Rechtsvergleich: Das Rechtswörterbuch. W: Mitteilungen für Dolmetscher und Übersetzer (MDÜ) 6/2002, 27–32.

de Groot, Gerard-René: Das Übersetzen der juristischen Terminologie. http://arnop.unimaas.nl/ show.cgi?fid=1644 [Zugriff am 14.07.2013].

Iluk, Jan (2012a): Terminologia prawna i prawnicza z perspektywy translacyjnej. W: Studia Germanica Gedanensia 27, 161–175.

Iluk, Jan (2012b): Terminologia prawna i prawnicza z perspektywy interlingwalnej. W: Studia linguistica XXXI, 7–21.

Kilian, Alina (1996): Słownik języka prawniczego i ekonomicznego niemiecko‑polski. T. 2. Warszawa.

Kilian, Alina (2000): Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, polsko‑niemiecki. T. 1. Warszawa.

Kierzkowska, Danuta (2002): Tłumaczenia prawnicze. Warszawa.

Kjaer, Anne Lise (1992): Normbedingte Wortverbindungen in der juristischen Fachsprache (Deutsch als Fremdsprache). W: Fremdsprachen Lehren und Lernen 2, 46–64.

Kjaer, Anne Lise (1999): Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und Recht bei der Übersetzung von Rechtstexten der Europäischen Union. W: Sandrini, Peter (red.): Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Tübingen, 61–79.

Malinowski, Andrzej (2006): Polski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa.

Pieńkos, Jerzy (1999): Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo o języku. Warszawa.

Pieńkos, Jerzy (2003): Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków.

Sandrini, Peter (1996): Terminologiearbeit im Recht/Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers. Wien.

Stolze, Radegundis (1999): Expertenwissen des juristischen Fachübersetzers. W: Sandrini, Peter (red.), Übersetzen von Rechtstexten – Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Tübingen.

Opublikowane

2013-09-30

Jak cytować

Iluk, Łukasz. (2013). Ustalanie ekwiwalencji terminów prawych dla celów leksykograficznych i translacyjnych na przykładzie pola terminologicznego małoletni, nieletni i młodociany i ich odpowiedników w języku niemieckim. Studia Germanica Gedanensia, (29), 112–123. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1515