Możliwości zastosowania fotografii w terapii dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Autor

  • Iwona Lindyberg Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

fotografia, terapia, fotografoterapia, osoba z niepełnosprawnością intelektualną

Abstrakt

Fotografoterapia jest niewątpliwie rozległym i zróżnicowanym rodzajem terapii, w którym podstawową rolę odgrywa fotografia. Niniejszy tekst traktuje o możliwości zastosowania fotografii w pracy terapeutycznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. W obszarze działań terapeutycznych fotografoterapia umiejscawiana bywa najczęściej w działaniach z zakresu arteterapii w których istotny jest produkt końcowy (wytwór) a tym samym często pomijane bywają inne funkcje fotografii mające ogromny potencjał w pracy rozwojowej. Tekst ten jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym może być fotografia w terapii dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i jak może być ona wykorzystywana w samym procesie terapeutycznym.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czyżewski S. (2017), Spektakularność fotografii, Dyskurs. Pismo naukowo-artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, nr 23, Wrocław.

Dmochowska M., Masłowiecka A. (2013), Niepełnosprawny – taki sam czy inny? Fotografia jako forma samoopisu osób niepełnosprawnych intelektualnie, Pogranicze. Studia Społeczne, t. 22.

Fereński P.J. (2013), Obecność nieobecności. Przyczynek do badań nad muzeami fotografii, Dyskurs. Pismo naukowo-artystyczne Akademii sztuk Pięknych we Wrocławiu, nr 15, Wrocław.

Halkola U. (2011), Learning and Healing with Phototherapy [in:] Phototherapyeurope – learning and healing with phototherapy, Publications of the Brahea Centre for Training and Development, University of Turku, Turku.

Jarnuszkiewicz P. (2014), Abstrakcja w fotografii; próba narracji poza znaczeniem, Dyskurs. Pismo naukowo-artystyczne Akademii sztuk Pięknych we Wrocławiu, nr 18, Wrocław.

Konik R. (2013), Fotografia jako prób odrealnienia przedmiotu przedstawienia, Dyskurs. Pismo naukowo-artystyczne Akademii sztuk Pięknych we Wrocławiu, nr 15, Wrocław.

Malchiodi C.A. (2014), Arteterapia. Podręcznik, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk.

Michałowska M. (2011), Foto-teksty w badaniach histograficznych – wokół refleksji Paula Ricoeura, Dyskurs. Pismo naukowo-artystyczne Akademii sztuk Pięknych we Wrocławiu, nr 12, Wrocław.

Peljhan M., Zelie A. (2015), Phototherapy – Overview and New Perspectives [in:] Phototherapy. From concepts to practices, Matej Peljhan (ed.), Publisher Cirius, Kamnik.

Raniszewska D. (2017), Fotografia w coachingu i rozwoju osobistym, Coaching Review 1 (9).

Saita E., Tramontano M. (2018), Navigating the complexity of the therapeutic and clinical use of photography in psychosocial settings: a review of the literature, Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, Vol. 21.

Szulc W. (2011), Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Diffin.

Tobis S., Cylkowska-Nowak M. (2012), Wykorzystanie fotografii w terapii osób starszych, Nowiny Lekarskie, 81, 1, s. 65–69.

https://docplayer.pl/5955138-Zakochana-warszawa-projekt-z-zakresu-animacji-kulturydla-mlodziesy-niepelnosprawnej-intelektualnie-scenariusz-projektu.html [dostęp: 2.12.2020].

Pobrania

Opublikowane

2020-05-29

Jak cytować

Lindyberg, I. (2020). Możliwości zastosowania fotografii w terapii dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (39), 58–71. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/5729

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora