Doświadczenia seksualne adolescentów ze spektrum zaburzeń autystycznych – badania własne

Autor

  • Monika Dąbkowska Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

adolescenci, ASD, rozwój psychoseksualny

Abstrakt

Analiza dostępnych badań i obserwacji klinicznych prowadzi do rozważań, jakim wyzwaniem dla adolescentów ze spektrum zaburzeń autystycznych jest satysfakcjonujące funkcjonowanie w sferze seksualnej. W tym badaniu porównano dane związane z życiowym doświadczeniem seksualnym w grupie nastolatków z ASD (n = 9), w wieku 16–19 lat, z kontrolną grupą chłopców w populacji ogólnej (n=20). Większość chłopców z ASD i grupy kontrolnej zgłosiła masturbację. Odsetek chłopców z ASD, którzy nie mieli doświadczeń seksualnych z partnerką, był większy niż w grupie kontrolnej. Tę różnicę tłumaczy się przede wszystkim znacznie mniejszą liczbą chłopców z ASD w porównaniu z grupą kontrolną, którzy zgłosili doświadczenie całowania się z dziewczynami i pieszczoty; nie pojawiły się żadne istotne różnice dotyczące bardziej intymnych doświadczeń seksualnych z partnerami. Wyniki sugerują istnienie podgrupy chłopców, którzy jeszcze nie weszli w sferę partnerskich doświadczeń seksualnych – wniosek zgodny z dostępnymi badaniami wśród prób dorosłych. Postawiona hipoteza trajektorii rozwoju seksualnego jest tematem do dalszych badań, jednakże doświadczenie seksualne w tej próbie oraz założone różnice rozwojowe wskazują na potrzebę edukacji i komunikacji związanej z seksualnością.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

American Psychiatric Association (2000), Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Text revised, DSM-IV TR, APA, Washington, DC.

American Psychiatric Association (2013), Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed., DSM-5, APA, Washington, DC.

Bancroft J. (2011), Seksualność człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Błeszyński J. (2005), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Byers E.S., Nichols S. (2014), Sexual satisfaction of high-functioning adults with autism spectrum disorder, „Sexuality and Disability”, no. 32, s. 365–382.

Crosse S.B., Kaye E., Ratnofsky A.C. (1993), A report on the maltreatment of children with disabilities, National Center on Child Abuse and Neglect, Administration for Children and Families, US Department of Health and Human Services, Washington, DC.

Dąbkowska M. (2013), Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Oblicza problemów dziecka i rodziców, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Dekker L.P., Hartman C., van der Vegt E.J. et al. (2015), The longitudinal relation between childhood autistic traits and psychosexual problems in early adolescence: the Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey study, „Autism”, no. 19, s. 684–693.

Dewinter J., Vermeiren R., Vanwesenbeeck I. et al. (2015), Sexuality in adolescent boys with autism spectrum disorder: self-reported behaviours and attitudes, „Journal of Autism and Developmental Disorders”, no. 45, s. 731–741.

Dewinter J., Vermeiren R., Vanwesenbeeck I. et al. (2016), Adolescent boys with autism spectrum disorder growing up: follow-up of self-reported sexual experience, „European Child & Adolescent Psychiatry”, no. 25, s. 969–978.

Fornalik I. (2017), Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli, Fundacja JiM, Łódź.

Fortenberry J.D. (2013), Sexual development in adolescents [w:] Handbook of child and adolescent sexuality: developmental and forensic psychology, D.S. Bromberg, W.T. O’Donohue (eds.), Elsevier, Oxford, s. 582–599.

Gallucci G., Hackerman F., Schmidt C. W. (2005), Gender identity disorder in an adult male with Asperger’s syndrome, „Sexuality and Disability”, no. 23, s. 35–40.

Gilmour L., Schalomon P.M., Smith V. (2012), Sexuality in a community based sample of adults with autism spectrum disorder, „Research in Autism Spectrum Disorders”, no. 6, s. 313–318.

Ginevra M.C., Nota L., Stokes M. (2015), The differential effects of Autism and Down’s syndrome on sexual behavior, „Autism Research”, no. 9(1), s. 131–140.

Hellemans H., Roeyers H., Leplae W. et al. (2010), Sexual behavior in male adolescents and young adults with autism spectrum disorder and borderline/mild mental retardation, „Sexuality and Disability”, no. 28, s. 93–104.

Henault I., Attwood T. (2015), Profil seksualny dorosłych osób z zespołem Aspergera: potrzeba wsparcia i interwencji [w:] I. Henault, Zespół Aspergera a seksualność. Od dojrzewania poprzez dorosłość, Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 202–213.

Holmes L.G., Himle M.B., Strassberg D.S. (2015), Parental romantic expectations and parentchild sexuality communication in autism spectrum disorders, „Autism”, no. 20(6), s. 687–699.

Kellaher D.C. (2015), Sexual behavior and autism spectrum disorders: an update and discussion, „Current Psychiatry Reports”, no. 17, s. 562.

Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V. (red.) (2010), Podstawy seksuologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Mathai G., Ruble L.A. (2009), Implementing a social skills group for children with autism, „Journal of Psychological Practice”, no. 15, s. 135–156.

Ousley O.Y., Mesibov G.B. (1991), Sexual attitudes and knowledge of high-functioning adolescents and adults with autism, „Journal of Autism and Developmental Disorders”, no. 21, s. 471–481.

Pisula E. (2012), Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, GWP, Sopot.

Realmuto G.M., Ruble L.A. (1999), Sexual behaviors in autism: problems of definitions and management, „Journal of Autism and Developmental Disorders”, no. 29, s. 121–127.

Ruble L.A., Dalrymple N.J. (1993), Social/sexual awareness of persons with autism: A parental perspective, „Archive of Sexual Behaviors”, no. 22, s. 229–240.

Sterzing P.R., Shattuck P.T., Narendorf S.C. et al. (2012), Bullying involvement and Autism Spectrum Disorders: prevalence and correlates of bullying involvement among adolescents with an Autism Spectrum Disorder, „Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine”, no. 160, s. 1058–1064.

Suris J.C., Resnick M.D., Cassuto N. et al. (1996), Sexual behavior of adolescents with chronić disease and disability, „Journal of Adolescent Health”, no. 19, s. 124–131.

Wiederman M.W. (1999), Volunteer bias in sexuality research using college student participants, „Journal of Sex Research”, no. 36, s. 59–66.

World Health Organization, http://www.who.int [dostęp: 28.02.2018].

Pobrania

Opublikowane

2018-09-24

Jak cytować

Dąbkowska, M. (2018). Doświadczenia seksualne adolescentów ze spektrum zaburzeń autystycznych – badania własne. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (31), 198–209. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/8192