Pedofilia – trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Autor

  • Monika Dąbkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowa kluczowe:

pedofilia, przestępcy seksualni, DSM-V

Abstrakt

Artykuł jest próbą przedstawienia dostępnych definicji pedofilii, głównie z perspektywy klinicznej, ukazując różnice pomiędzy obowiązującymi klasyfikacjami chorób i zaburzeń psychicznych w rozumieniu tegoż zjawiska. Obecnie obowiązująca – od 2013 roku – piąta już wersja klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), wprowadziła pewne zmiany, dotyczące głównie nazwy, omawianego zaburzenia. Dyskutowane są w związku z tym trudności diagnostyczne i wynikające z tego wskazania terapeutyczne dla osób z pedofilią.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2013), 5 ed., DSM-V.

Beisert M. (2012), Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Beisert M., Wrzesień A. (2013), Pedofilia: między kontrolą a wyleczeniem, „Psychiatria po dyplomie”, nr 6.

Filas A. (2000), Hańba domowa, „Wprost”, nr 40.

Glaser D., Frosh S. (1995), Dziecko seksualnie wykorzystane, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Imielinski K. (1986), Zarys seksuologii i seksiatrii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

Lew-Starowicz Z. (2015), Definicja pedofila – pułapki diagnostyki i leczenia, „Psychiatria po dyplomie”, nr 1.

Lew-Starowicz Z. (2000), Seksuologia sądowa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

Podgajna-Kuśmierek M. (2003), Pedofilia. Zarys zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Pużyński S., Wciórka J. (red.) (1998), Klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków.

Pużyński S., Wciórka J. (red.) (2000), Klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków.

Sajkowska M. (red.) (2004), Wykorzystywanie seksualne dzieci: teoria, badania, praktyka, Fundacja „Dzieci Niczyje”, Warszawa.

Salter A.C. (2005), Drapieżcy, pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni. Kim są i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci, Media Rodzina, Poznań.

Seligman M.P.E., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003), Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Stusiński J., Lew-Starowicz Z. (2014), Leczenie przestępców seksualnych. W poszukiwaniu optymalnego modelu, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 82.

Wciórka J. (red.) (2008), Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR, Elsevier Urban&Partner, Wrocław.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-18

Jak cytować

Dąbkowska, M. (2017). Pedofilia – trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (28), 108–118. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/9208