Wczesnoszkolna edukacja matematyczna. Perspektywa holistyczna

Autor

  • Alina Kalinowska-Iżykowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.10

Słowa kluczowe:

edukacja holistyczna, wczesnoszkolna edukacja matematyczna

Abstrakt

Holistic education is a concept whose assumptions speak of the whole educational interactions of an exogenous and endogenous nature. The text postulates the thesis that it is possible to view the various areas of knowledge, including mathematics, holistically. Two views show arguments that confirm this possibility. The need to adapt mathematical education to students’ cognitive levels, work in small groups or openness to beauty, as well as fascinating examples of mathematical descriptions of phenomena in nature are basic needs of early classes math education. They also develop competencies relevant to the holistic approach to education, enabling the building of coherent mathematical knowledge in the minds of students and their understanding of the mathematical nature of the world.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barnes D. (1988), Nauczyciel i uczniowie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Benezet L.P. (1935), The Teaching of Arithmetic: The Story of an Experiment. „Journal of the National Education Association”, 24(9).

Bernstein B. (1990), Odtwarzanie kultury. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Białek E.D. (2010), Pedagogika zintegrowana – holistyczna. Przyczynek do modelu edukacji dla przyszłości. Cz. 2: Podejście integracyjne na XXI wiek. „Dydaktyka Literatury”, XXX.

BoalerJ. (2015), What’s Math Got to Do with It? How Teachers and Parents Can Transform Mathematics Learning and Inspire Success. New York, Penguin Books.

Boaler J. (2016), Mathematical Mindsets. Unleashing Students’ POTENTIAL Trough Creative Math, Inspiring Messages and INNOVATITE TEACHING. San Francisco, Jossey-Bass.

Bruner J. (1971), O poznawaniu – szkice na lewą ręką. Warszawa, PWN.

Bruner J. (1978), Poza dostarczone informacje. Warszawa, PWN.

Bruner J. (2006), Kultura edukacji. Kraków, TAiWPH UNIVERSITAS.

Carraher T.N., Carraher D.W., Schliemann A.D. (1985), Mathematics in the streets and in schools. „British Journal of Developmental Psychology”, 3.

Cohen W.L., Bresnihan B.D. (2018), Waldorf Education. Freeing the Human being. W: J.P. Miller, K. Nigh, M.J. Binder, B. Novak, S. Crowell (eds.), International Handbook of Holistic Education. New York, Taylor and Francis Publishers.

Courant R., Robbins H., Stewart I. (1998), Co to jest matematyka? Warszawa, Prószyński i S-ka.

Dąbrowski M. (2009), Edukacyjna codzienność klasy trzeciej. W: M. Dagiel, M. Żytko (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego 2008 – wiele różnych światów? Warszawa, CKE.

Devlin K. (2019), Myślenie matematyczne. Twój nowy sposób pojmowania świata. Gliwice, Helion.

Dorer M., Seldin T., Howe R., Caskey J. (2018), Holism in Montessori. W: J.P. Miller, K. Nigh, M.J. Binder, B. Novak, S. Crowell (eds.), International Handbook of Holistic Education. New York, Taylor and Francis Publishers.

Dumont H., Istance D., Benavides F. (2013), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Warszawa, Wolters Kluwer business.

Dylak S. (2013), Architektura wiedzy w szkole. Warszawa, Difin.

Gedik S.D., Konyalıoğlu A.C., Tuncer E.B., Markoyunlu Z. (2017), Mistake Handling Activities in Mathematics Education: Practice in Class. „Journal of Education and Human Development”, 6(2).

Heinze A. (2005), Mistake-Handling Activities in German Mathematics Classroom. W: H.L. Chick, J.L. Vincent (eds.), Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Melbourne, Melbourne University.

Jacobs D.T. (2013), A Dialogue on Holistic Education: Jack Miller and Four Arrows. „Encounter”, 2.

Kalinowska A. (2014a), Poznawczy i kulturowy wymiar dezintegracji wczesnoszkolnych pojęć matematycznych. W: D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kalinowska A. (2014b), Wyniki badań trzecioklasistów jako diagnoza kontekstów nauczania matematyki w klasach najmłodszych. „Ruch Pedagogiczny”, 2.

Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Klus-Stańska D. (2003), Wiedza ucznia w nauczaniu. W: D. Klus-Stańska, M.J. Szymański, M.S. Szymański (red.), Renesans (?) nauczania całościowego. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Klus-Stańska D. (2014), Dezintegracja tożsamości i wiedzy jako proces i efekt edukacji wczesnoszkolnej. W: D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Klus-Stańska D. (2018), Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWB SA.

Klus-Stańska, Kalinowska A. (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2014), Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk, Harmonia Universalis.

Krygowska Z. (1979), Zarys dydaktyki matematyki. Cz. 1. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Legutko M. (1996), Matematyczny analfabetyzm funkcjonalny. „Nauczyciele i Matematyka”, 17.

Lockhart P. (2009), Mathematician’s Lament. New York, Bellevue Literary Press.

Maciejewska M. (2019), Edukacja holistyczna. W: H. Mizerek (red.), Słownik pojęć. https://www.npseo.pl/action/dictionary/make/view/item/121/, 8.03.2020.

Mason J., Burton L., Stacey K. (2005), Matematyczne myślenie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Miller J.P. (2007), The Holistic Curriculum. 2nd ed. Toronto, University of Toronto Press.

Miller J.P. (2018), Holistic Education: A Brief History. W: J.P. Miller, K. Nigh, M.J. Binder, B. Novak, S. Crowell (eds.), International Handbook of Holistic Education. New York, Taylor and Francis Publishers.

Novak B. (2018), The Foundations of Holistic Education. W: J.P. Miller, K. Nigh, M.J. Binder, B. Novak, S. Crowell (eds.), International Handbook of Holistic Education. New York, Taylor and Francis Publishers.

Nowicka M. (2013), Szkolna matematyka jako skansen socjalizacji ucznia w klasach młodszych. W: A. Kalinowska (red.), Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Paulos J.A. (2005), Analfabetyzm matematyczny i jego skutki. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Schoenfeld A. (1992), Learning to Think Mathematically. W: D.A. Grouws (ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning. New York, Macmillan.

Surzykiewicz J. (2003), Holizm. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Szymański M.S. (red.), Renesans (?) nauczania całościowego. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Szyszko-Bohusz A. (1989), Pedagogika holistyczna. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Szyszko-Bohusz A. (2005), Pedagogika holistyczna. W: J. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Szyszko-Bohusz A. (2013), Pedagogika holistyczna oraz samodoskonalenie osobowości i bezpieczeństwo w dobie globalizacji. „The Polish Journal of the Arts and Culture”, 7.

Śliwerski B. (2007), Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Trzebiński J. (1981), Twórczość a struktura pojęć. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zalewska E. (2003), Teoretyczne konteksty nauczania zintegrowanego – rekonstrukcja przez powrót do źródeł. W: D. Klus-Stańska, M.J. Szymański, M.S. Szymański (red.), Renesans (?) nauczania całościowego. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Żłobicki W. (2009), Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-17

Jak cytować

Kalinowska-Iżykowska, A. (2020). Wczesnoszkolna edukacja matematyczna. Perspektywa holistyczna. Problemy Wczesnej Edukacji, 49(2), 115–127. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.10

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły