Konstruktywistyczna dydaktyka w edukacji matematycznej

Autor

  • Alina Kalinowska-Iżykowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2020.51.09

Słowa kluczowe:

dydaktyka matematyki, konstruktywizm, edukacja matematyczna

Abstrakt

Didactics as science is a sub-discipline of paradigmatically pluralistic pedagogy. Its key categories, concepts, and relations between them are subject to changes in meaning. Constructivist mathematical education has to offer tools for a different understanding of educational phenomena. The text shows examples of significant transformations of didactic knowledge. The necessity to reconstruct how mathematical knowledge functions concerning students and teachers also implies requirement for changes in methodological assumptions. It becomes necessary to undertake qualitative research approaches to deepen the understanding of what is happening in lessons.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bereźnicki F. (2011), Podstawy dydaktyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S. i in. (2014), Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Bruner J. (1986), Actual, Minds Possible Worlds. Cambridge, Harvard University Press.

Clements D.H., Battista M.T. (1990), Constructivist Learning and Teaching. „The Arithmetic Teacher”, 38(1). https://www.academia.edu/10194951/Constructivist_learning_and_teaching, 15.09.2020.

Dąbrowski M. (2009), Wykonywanie obliczeń. Rozwiązywanie zadań tekstowych. W: M. Dąbrowski (red.), Trzecioklasista i jego nauczyciel. Raport z badań ilościowych 2008. Warszawa, CKE.

Dąbrowski M. (2013), (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Dylak S. (2009), Koniec „nauczania” czy nowy paradygmat dydaktyczny. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Ernest P. (1994), Social constructivism and the psychology of mathematics education. W: P. Ernest (ed.), Constructing Mathematical Knowledge: Epistemology and Mathematics Education. London, Falmer Press.

Filipiak E. (2015a), Możliwości rozwijania myślenia teoretycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podejście Lwa S. Wygotskiego. „Studia Pedagogiczne”, 68.

Filipiak E. (red.) (2015b), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio klonowski.eu.

Filipiak E. (red.) (2015c), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio klonowski.eu.

Gedik Altun S.D., Konyalioglu A.C. (2019), The Influence of Mistake-Handling Activities on Mathematics Education: An Example of Definitions. „European Journal of Educational Research”, 8(2), https://www.eu-jer.com/the-influence-of-mistake-handling-activities-on-mathematics-education-an-example-of-definitions516, 30.09.2020.

Gołębniak B.D. (2005), Konstruktywizm – moda, „nowa religia” czy tylko/aż interesująca perspektywa w myśleniu nauczycieli. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1.

Heinze A. (2005), Mistake-Handling Activities in German Mathematics Classroom. W: H.L. Chick, J.L. Vincent (eds.), Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Melbourne, Melbourne University.

Hill H.C., Sleep L., Lewis J.M., Ball D.L. (2007), Assessing teachers’ mathematical knowledge: What knowledge matters and what evidence counts. W: F. Lester (ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning. Charlotte, NCTM/Information Age Publishing.

Kalinowska A. (2009), Dostrzeganie i wykorzystywanie prawidłowości. W: M. Dąbrowski (red.), Trzecioklasista i jego nauczyciel. Raport z badań ilościowych 2008. Warszawa, CKE.

Kalinowska A. (2010), Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kawecki I. (2003), Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Klus-Stańska D. (2009a), Paradygmaty współczesnej dydaktyki – poszukiwanie kwiatu paproci czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Klus-Stańska D. (2009b), Polska rzeczywistość dydaktyczna – paradygmatyczny taniec św. Wita. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Klus-Stańska D. (2018), Paradygmaty matematyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Klus-Stańska D. (2021), Dydaktyka ogólna: dobre tradycje, stare pułapki, nowe perspektywy. „Studia z Teorii Wychowania” [w druku].

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2014), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk, Harmonia Universalis.

Kupisiewicz Cz. (2000), Dydaktyka ogólna. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Graf Punkt”.

Okoń W. (1998), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Rutkowiak J. (1995), „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmiany myślenia o edukacji. W: eadem (red.), Odmiany myślenia o edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Selden J., Selden A. (1996), Constructivism in Mathematics Education – What Does it Mean? Conference: Research Conference in Collegiate Mathematics Education (1st Annual Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education), Michigan. https://www.researchgate.net/publication/269168301_Constructivism_in_Mathematics_Education_--_What_Does_it_Mean, 21.09.2020.

Selden A. (2002), Two research traditions separated by a common subject: mathematics and mathematics education. Tennessee Technological University Cookeville, TN 38505. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED518602.pdf, 3.12.2020.

Sfard A. (1991), On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides of the same coin. „Educational Studies in Mathematics”, 22.

Sfard A. (2006), Participationist discourse on mathematics learning. New Mathematics Education Research and Practice. Rotterdam, Sense Publishers. https://www.researchgate.net/publication/303148993_Participationist_discourse_on_mathematics_learning, 18.09.2020.

Shulman L.S. (1986), Those who understand: Knowledge growth in teaching. „Educational Researcher”, 15(2).

Śliwerski B. (2020), Pedagogika holistyczna. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2(49).

Pobrania

Opublikowane

2020-12-31

Jak cytować

Kalinowska-Iżykowska, A. (2020). Konstruktywistyczna dydaktyka w edukacji matematycznej. Problemy Wczesnej Edukacji, 51(4), 114–125. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.51.09