Przekonania studentów wczesnej edukacji o łamigłówkach matematycznych

Autor

  • Alina Kalinowska-Iżykowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.09

Słowa kluczowe:

łamigłówki matematyczne, studenci wczesnej edukacji

Abstrakt

Mathematical puzzles are not assigned an essential role in a school’s “serious” mathematics education. However, they are interesting mathematical tasks, especially in developing mathematical thinking. To find out beliefs about them, students of the first year of early education were surveyed. The research results present the meanings given to them by students of early education. They indicate the limited knowledge of this type of puzzles and a reluctant personal attitude of the surveyed students.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Crilly T. (2009), 50 teorii matematyki, które powinieneś znać. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czajkowska M. (2012), Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wcze-snoszkolnej w świetle wyników badania TEDS. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1(16).

Devlin K. (2019), Myślenie matematyczne. Twój nowy sposób pojmowania świata. Gliwice, Helion SA.

Dubrovsky V., Kalinin A. (1990), Matematiczeskije gołowołomki.Moskwa, Znanie.

Encyklopedia PWN (2022), Łamigłówka [hasło]. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/lamiglow-ki;3934830.html, 2.02.2022.

Filip J., Rams T. (2000), Dziecko w świecie matematyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Filipiak E. (2015) (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa Wygotskiego. Od teorii do zmiany. Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.

Gorev P.M., Telegina N.V., Karavanova L.Z., Feshina S.S. (2018), Puzzles as a Didactic Tool for Development of Mathematical Abilities of Junior Schoolchildren in Basic and Additional Math-ematical Education. „EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education”, 14(10), https://www.ejmste.com/download/puzzles-as-a-didactic-tool-for-development-of-mathe-matical-abilities-of-junior-schoolchildren-in-5558.pdf, 11.02.2022.

Grabowski A. (2021), Analiza umiejętności logicznego i krytycznego myślenia wśród studentów przygotowujących się do zostania nauczycielami szkół wczesnoszkolnych. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 2(60).

Jeleński S. (1982), Lilavati – rozrywki matematyczne. Warszawa, WSiP.

Kalinowska A. (2018), Matematyczne kompetencje przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji jako potencjalne źródło realizowanej przez nich metodyki. Perspektywa konstruktywistyczna. „Forum Oświatowe”, 30(2).

Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2013), Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk, Har-monia Universalis.

Milková E. (2014), Puzzles As Excellent Tool Supporting Graph Problems Understanding. „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 131, https://www.academia.edu/21563529/Puzzles_as_Excellent_Tool_Supporting_Graph_Problems_Understanding, 20.02.2022.

Nowak Z. (1971), Łamigłówki nie z tej ziemi. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo „Iskry”.

Parks A.N. (2015), Exploring Mathematics Through Play in the Early Childhood Classroom. New York, Teachers College Press.

Paulos J.A. (2005), Analfabetyzm matematyczny i jego skutki. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. War-szawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Rapley T. (2013), Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa, Wydawnictwa Naukowe PWN SA.

Sierpińska, A. (2016), Inquiry-based learning approaches and the development of theoretical think-ing in the mathematics education of future elementary school teachers. W: B. Maj-Tatsis, M. Pyt-lak, E. Swoboda (eds.), Inquiry based mathematical education. Rzeszów, University of Rzeszów, https://www.academia.edu/27896071/Inquiry_based_learning_approaches_and_the_develop-ment_of_theoretical_thinking_in_the_mathematics_education_of_future_elementary_school_teachers, 2.02.2022.

Wells D. (2002), Cudowne i interesujące łamigłówki matematyczne. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Kalinowska-Iżykowska, A. (2022). Przekonania studentów wczesnej edukacji o łamigłówkach matematycznych. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 109–119. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.09

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły