W poszukiwaniu rozumowania matematycznego najmłodszych uczniów – doniesienie z badań wdrożeniowych

Autor

  • Alina Kalinowska-Iżykowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.12

Słowa kluczowe:

rozumowanie matematyczne, zadanie tekstowe, reprezentacja ikoniczna

Abstrakt

Mathematical reasoning is a crucial competence for the construction of useful knowledge. The text presents selected results of the study of students of the third grade of an elementary school in the field of text task solving. The conducted educational experiment showed the potential of solving non-standard tasks for developing the reasoning of mathematically weaker students. Contact with tasks that require independent mathematizing allowed to reduce the number of students with the lowest results in the post test. The ways of understanding the role of drawing in exploring mathematical relations described in the task were analysed.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bruner J. (1978), Poza dostarczone informacje. Warszawa, PWN.

Dąbrowski M. (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć. Warszawa, CKE.

Dąbrowski M. (2009a), Rozwiązywanie zadań tekstowych. W: M. Dąbrowski, Trzecioklasista i jego nauczyciel. Raport z badań ilościowych 2008. Warszawa, CKE.

Dąbrowski M. (2009b), Edukacyjna codzienność klasy trzeciej. W: M. Dagiel, M. Żytko, Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego – wiele różnych światów? Warszawa, CKE.

Dąbrowski M. (2013), (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata R., Hawrot A., Humenny G., Jasińska-Maciążek A. (2014), Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Dyrda B. (2012), Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Hattie J.A. (2009), Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London–New York, Routledge.

Kalinowska A. (2010a), Zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kalinowska A. (2010b), Pozwólmy dzieciom działać. Mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego. Warszawa, CKE.

Kalinowska A. (2011), Czytanie tekstów matematycznych. W: M. Dąbrowski (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasiści 2010. Raport z badań ilościowych. Warszawa, CKE.

Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Klus-Stańska D., Kalinowska A. (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2014), Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk, Harmonia Universalis.

Konarzewski K. (2012), TIMSS i PIRLS 2011: osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej. Warszawa, CKE.

Krygowska Z. (1979), Zarys dydaktyki matematyki. Cz. 1. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Polya G. (2009), Jak to rozwiązać? Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Raport EACEA (2011), Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies [polska wersja: Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa].

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Schoenfeld A. (1992), Learning to Think Mathematically. W: D.A. Grouws (ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning. New York, Macmillan.

Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt B. Czajkowska M. (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o.

Townsend T., Bates R. (eds.) (2007), Handbook of teacher education: Globalisation, standards and professionalism in times of change. Dordrecht, Springer Netherlands.

Zimmerman B.J., Kitsantas A. (1997), Developmental phases in self-regulation: Shifting from process to outcome goals. „Journal of Educational Psychology”, 89.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Kalinowska-Iżykowska, A. (2021). W poszukiwaniu rozumowania matematycznego najmłodszych uczniów – doniesienie z badań wdrożeniowych. Problemy Wczesnej Edukacji, 52(1), 170–180. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.12

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły