„Rózga i karcenie udziela mądrości…” . O społecznym micie przydatności bicia w wychowaniu

Autor

  • Ewa Jarosz Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Cezary Kurkowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt

The paper presents the problem of violence in upbringing from a historical and contemporary perspective. The reflection is focused on the situation in Poland – both in the past and today. A lot of historical resources indicate that violence in upbringing was a common reality for children in Poland from the Middle Ages and during the following centuries. Today in Poland violence in upbringing is banned in our law and although violent behaviours towards children are less popular and not as severe as in the past, still as a way of disciplining a child violence is in some forms socially accepted. The paper presents the results of the survey carried out in 2015 which is part of the monitoring which has been conducted by the Ombudsman for Children since 2011.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Altman R. (1960), Wychowanie u ludów pierwotnych. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Aries P. (1995), Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Gdańsk, Wydawnictwo Marabut.

Badinter E. (1998), Historia miłości macierzyńskiej. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen.

Bołdyrew A. (2009), Kara i strach w wychowaniu dzieci w polskich rodzinach w XIX wieku, „Dziecko Krzywdzone”, 3(28).

Bussmann K., Ethal C., Shroth A. (2009), The effect of banning corporal punishment in Europe: five nation comparison. http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/reports/Bussman%20-%20Europe%205%20nation%20report%202009.pdf, 21.01.2014.

CBOS 2012, Przemoc i konflikty w domu. Komunikat z badań. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_082_12.PDF, 4.06.2016.

Cichomski B., Morawski P. (1999), Polski Generalny Sondaż Społeczny: struktura skumulowanych danych 1992–1997. Warszawa, Instytut Studiów Społecznych.

Davis P.W., Chandler J.L., LaRossa R. (2004), „I ve tried the switch but He laughs through the tears”: the use and conceptualization of corporal punishment during the Machine Age 1924–1939. „Child Abuse and Neglect”, 28, 12.

Doliński G. (1899), Jak u nas chowano dzieci? Zarys dziejów pedagogiki polskiej. Warszawa, Druk. Granowskiego i Sikorskiego.

Donnelly M. (2005), Putting corporal punishment of children in historical perspective. W: M. Donelly and M. Straus (eds), Corporal punishment of children in theoretical perspective. New Haven, Yale University Press.

Eisenberg L. (1981), Cross-cultural and historical perspectives on child abuse and neglect. „Child Abuse and Neglect”, 5.

Fluderska G., Sajkowska M. (2001), Problem krzywdzenia dzieci w Polsce. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

General Comment No. 8 (2006), The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment. http://www.refworld.org/docid/460bc7772.html, 4.06.2016.

Gibson I. (1978), The English Vice: Beatings, sex and shame in Victorian England after Duckworth, London, Published by Duckworth and Co.

Greven P. (1990), Spare the child. New York, Alfred Konopf. http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf, 7.02.2015.

Jarosz E. (2015), Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Jarosz E., Nowak A. (2012), Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka: Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Johnson P. (1990), Child abuse. Understanding the problem. London, The Crowood Press Ltd.

deMause L. (2001), The evolution of childrearing. „The Journal of Psychohistory”, 28.

Marzec-Holka K. (1996), Nie będziesz bił dziecka swego. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Miller A. (1999), Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii. Poznań, Media Rodzina.

Profesjonaliści wobec problemu krzywdzenia dzieci. Dziecko jako ofiara krzywdzenia. Warszawa Fundacja Dzieci Niczyje.

Prawa Dziecka Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych (2015). Zbiór i opracowanie P. Jaros i M. Michalak. Warszawa 2015, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Prawa Dziecka. Dokumenty Rady Europy (2012). Zbiór i opracowanie P. Jaros. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Sajkowska M., Siemaszko J. (1998), Dzieci jako ofiary krzywdzenia. Raport z badań. Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje.

Sajkowska M., Siemaszko J. (1999), Raporty z badań problemu krzywdzenia dzieci: Profesjonaliści wobec problemu krzywdzenia dzieci. Dziecko jako ofiara krzywdzenia. Warszawa, Fundacja „Dzieci Niczyje”.

Tarnowski J. (2001), Kara cielesna w świetle Bibli. W: J. Bińczycka (red.), Bici biją. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Tazbir J. (2001), Stosunek do dziecka w okresie staropolskim. W: J. Bińczycka (red.), Bici biją. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Włodarczyk J., Makaruk K. (2013), Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. Wyniki badania. Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-06

Jak cytować

Jarosz, E., & Kurkowski, C. (2016). „Rózga i karcenie udziela mądrości…” . O społecznym micie przydatności bicia w wychowaniu. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 45–65. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/893