Jak pisał Bruno Schulz? Domysły na podstawie sześciu stron rękopisu jednego opowiadania

Autor

  • Stanisław Rosiek Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Schulz’s work has reached us in fragments. We do not know a large part of what he wrote and drew. But Schulz is also a “writer without an archive,” which is why he seems to be so mature and accomplished from the very outset of his career – with no “at first” and “then,” no beginning and end. In such a context, all his available manuscripts are particularly important. The present essay is an attempt to examine/describe Schulz’s writing (écriture) on the basis of the manuscript of “A Second Autumn.” Its six pages, compared with a version published in Kamena and the one included in Sanatorium under the Sign of an Hourglass, must stand for the whole lost archive. An analysis of the changes and corrections allows us to reveal the actual process of writing. Thanks to Schulz’s comments, we may place it in his biography: he has just gained success and knows that another book should follow, but in his letters he keeps complaining on a writer’s block. The only way out is to publish something already written, and fortunately there is something in store. Thus Schulz begins to work on the texts penned in the 1920s. He must only, as he puts it, “choose, finish, edit, and rewrite” them. The manuscript of “A Second Autumn” is a document of rewriting – in a way, the author is a parasite on his own work. Still, working on his old texts, Schulz believes that he is a traitor not only of himself, but also of the original inspiration. Once inspired, he must become a writer and becomes one, though he must change his method. A return to the innocence and disinterestedness of the 1920s is impossible. Under the pressure of external circumstances, Schulz begins a new epoch in his writing. The lost Messiah was probably intended as its center. Some of Schulz’s essays from that period reveal a poetics that is different from his original one. That other, different poetics may be called a poetics of “making the myth real,” of a “biological semantics.” The manuscript of “A Second Autumn” demonstrates the decline of the former way of writing.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Stanisław Rosiek - Uniwersytet Gdański

Historyk literatury, eseista i wydawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Razem ze Stefanem Chwinem napisał książkę Bez autorytetu. Szkice (1981), za którą w 1983 roku otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W latach dziewięćdziesiątych zajmował się kultem pośmiertnym Adama Mickiewicza (Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety, 1997) oraz twórczością kilku pisarzy dwudziestowiecznych (Peiper, Schulz, Białoszewski). Jest współautorem Słownika schulzowskiego (2002) oraz cyklu pięciu podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich (Między tekstami, 2002–2005). Opublikował także: antologie Wymiary śmierci (2002) i Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim” (2011), książki [nienapisane] (2008) i Władza słowa (2010), a także drugą część nekrografii Mickiewicz (po śmierci) (2013).

Bibliografia

Stussi Alfredo. 2011. Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii. Przekł. M. i P. Salwa. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Schulz Bruno. 2002. Księga listów. Zebrał i przygotował do druku J. Ficowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Rosiek Stanisław. 1994. Urzeczywistnianie mitu. W Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992. Pod red. J. Jarzębskiego. Kraków: Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C.

Pobrania

Opublikowane

2014-03-03

Jak cytować

Rosiek, S. (2014). Jak pisał Bruno Schulz? Domysły na podstawie sześciu stron rękopisu jednego opowiadania. Schulz/Forum, (4), 53–74. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2175

Numer

Dział

[horyzont dzieła]