Bruno Schulz w Poznaniu

Autor

  • Piotr Sitkiewicz Uniwersytet Gdański

Abstrakt

For the last several decades Schulz’s oeuvre has been a kind of “work in progress.” Although he has been long dead, more and more of his texts, drawings, and paintings seem to come down to us from the hereafter – both known from more or less credible testimonies, and quite unexpected and never before acknowledged. Certainly the most impressive findings of the recent years are Schulz’s frescoes from Landau’s villa in Drogobych, discovered by the German filmmaker, Benjamin Geissler, in 2001 and then partly removed to Israel to cause an international scandal. As it turns out, however, to find new traces of Schulz’s life and work one does not have to penetrate into inaccessible archives or count on a miracle. In the Poznań newspaper Nowy Kurier, an interview with Schulz and a review of his Sanatorium under the Sign of the Hourglass have been just found, both never reprinted or commented upon. The present paper changes this state of affairs.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Piotr Sitkiewicz - Uniwersytet Gdański

Redaktor, wykładowca edytorstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Autor książki Bestiariusz Lema według Mroza (2012), współautor dwóch książek dla dzieci: Gdańsk na opak (2014) i W Gdańsku straszy (2015). Pisze pracę doktorską poświęconą przedwojennej recepcji dzieł Brunona Schulza.

Bibliografia

Bolecki Włodzimierz, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek (red.). 2006. Słownik schulzowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Gombrowicz Witold. 2013. Kronos. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kitowska-Łysiak Małgorzata. 2007. Kim byłaś Eggo?. W Schulzowskie marginalia. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Marszal Bogusław. 1984. „Kiedy śni mi się Drohobycz…”. Rozmawia A. Goszczyńska-Górska. Dekada Literacka 2.

Panas Władysław. 2001. Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Prokop-Janiec Eugenia. 1994. Schulz a galicyjski tygiel kultur. W Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992. Pod red. J. Jarzębskiego. Kraków: Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C.

Schulz Bruno. 1937. Sanatorium pod Klepsydrą. Warszawa: Rój.

Schulz Bruno. 1984. Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu. Oprac. J. Ficowski, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Schulz Bruno. 2002. Księga listów. Zebrał i przygotował do druku J. Ficowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Schulz Bruno. 2012. Księga obrazów. Zebrał, oprac., komentarzami opatrzył J. Ficowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-02

Jak cytować

Sitkiewicz, P. (2015). Bruno Schulz w Poznaniu. Schulz/Forum, (5), 133–146. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2194

Numer

Dział

[archiwum]