„Jednakowoż bez pieniędzy”. Sytuacja materialna Brunona Schulza

Autor

  • Piotr Sitkiewicz Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/sf.2018.12.11

Abstrakt

The author makes an attempt to test a widespread opinion that Bruno Schulz had serious financial problems. This view, however, dating back to the writer’s own statement and then supported by such outstanding experts on his life and work as Jerzy Ficowski, seems to be rather untenable. Having analyzed Schulz’s income confirmed by his letters, as well as the income of other Polish writers in 1918–1939, Piotr Sitkiewicz has reached a conclusion that in fact his living standard in the 1930s was quite high, particularly if one takes into account the economic situation of Poland stricken by the crash of 1929 and its consequences. Schulz’s complaints on his teaching job and salary were not caused by objective estimation, but by his worldview which was influenced by chronic depression.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Piotr Sitkiewicz - Uniwersytet Gdański

Redaktor, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Członek redakcji „Schulz/Forum”. Autor książki Bruno Schulz i krytycy. Recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921–1939 (2018).

Bibliografia

Schulz/Forum 11.

Fik Ignacy. 1961. Poezjo, precz, jesteś tyranem. Wybór pism krytycznych. Oprac. i wstępem opatrzył A. Chruszczyński. Warszawa: „Książka i Wiedza”.

Kuciel-Frydryszak Joanna. 2018. Służące do wszystkiego. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.

Mały rocznik statystyczny. 1939. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny

Rosiek Stanisław. 2016. „Biografia Schulza jako wyzwanie (rzucone historii)”. Schulz/Forum 6.

Schulz Bruno. 2016. Księga listów. Zebrał i przygotował do druku J. Ficowski, uzupełnił S. Danecki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Sitkiewicz Piotr. 2018. Bruno Schulz i krytycy. Recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921–1939. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Stryjeńska Zofia. 2016. Chleb prawie że powszedni. Kronika jednego życia. Oprac. M. Budzińska, A. Kuźniak. Przedmowa A. Kuźniak. Wołowiec: Czarne.

Życie i praca pisarza polskiego na podstawie ankiety Związku Zawodowego Literatów Polskich w Warszawie. 1932. Wstęp L. Krzywicki. Warszawa: Związek Zawodowy Literatów Polskich.

Władyka Wiesław. 1982. Krew na pierwszej stronie. Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczpospolitej. Warszawa: Czytelnik.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-03

Jak cytować

Sitkiewicz, P. (2018). „Jednakowoż bez pieniędzy”. Sytuacja materialna Brunona Schulza. Schulz/Forum, (12), 127–135. https://doi.org/10.26881/sf.2018.12.11

Numer

Dział

[horyzont życia]