Ocena zagrożeń występujących podczas prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MŚP

Autor

  • Aneta Oniszczuk-Jastrząbek Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
  • Jacek Winiarski Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
  • Tomasz Czuba Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

DOI:

https://doi.org/10.26881/wg.2018.4.06

Słowa kluczowe:

risk, threats, risk assessment

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena poziomu poczucia bezpieczeństwa osób pracujących w sektorze MŚP. Opisane badania obejmowały identyfikację źródeł zagrożenia, ocenę ich wielkości oraz ocenę poczucia zabezpieczenia przed skutkami materializacji tych, że zagrożeń. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców pracujących w małych i średnich organizacjach gospodarczych na terenie Polski. W celu syntetycznej prezentacji wyników zaproponowano definicję współczynnika dyskomfortu. Wykazano że wielkość tego współczynnika w okresie badanym zdecydowanie maleje. Wynik ten zinterpretowano jako jedno ze źródeł będących przyczyną wzrostu wydajności pracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Buła, P. (1994). Polityka ryzyka w przedsiębiorstwie, Przegląd Organizacyjny, nr 7.

Szyjewski, Z. (2004), Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa, pp. 217.

Sierpiński, M., Jachna, T. (1994), Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN, Waszawa, pp. 232.

Michalak, J. (2004), Refleksje nad pojęciem ryzyka, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, Zeszyt 1, pp. 127-128.

Łazowski, J. (1948), Wstąp do nauki o ubezpieczeniach, Nakładem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, Warszawa, wyd. 2, pp. 7.

Kowalewski, E. (1998), Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego ograniczania, in: Ubezpieczenia gospodarcze, pod red. T. Sangowskiego, Poltext, Warszawa, pp. 18.

Pritchard, C.L. (2002), Zarządzanie ryzykiem w projektach, Teoria i praktyka, WIG – PRESS, Waszawa, pp. 7.

Jajuga, K., Jajuga, T. (1996), Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa, pp. 99.

Olkiewicz, A.M. (2012), Ryzyko i jego wpływ na decyzje przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 737. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia. No. 56, pp. 555.

Kowalewski, E. (2005), Przyczynek do behawioralnej teorii ryzyka, in: Społeczne aspekty ubezpieczenia, pod. red. Szumlicz T. Warszawa, pp. 10-11.

Jaworski, P., Micał, J. (2013), Pojęcie ubezpieczenia i podstawowa terminologia, in: Ubezpieczenia, pod red. Iwanicz-Drozdowska M. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa, pp. 23.

Quaklifct. Market Research and Analysis (2012, 2013, 2014, 2015), Report: Finanse MSP 2012, 2013, 2014, 2015. Rynek usług ubezpieczeniowych. Gdańsk.

Opublikowane

2018-03-31

Jak cytować

Oniszczuk-Jastrząbek, A., Winiarski, J., & Czuba, T. (2018). Ocena zagrożeń występujących podczas prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MŚP. Współczesna Gospodarka, 9(4 (31), 63–70. https://doi.org/10.26881/wg.2018.4.06