How to prevent and defend against mobbing in a workplace?

Autor

  • Zbigniew Kohnke Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
  • Jacek Winiarski Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/wg.2019.1.05

Słowa kluczowe:

mobbing w miejscu pracy, przeciwdziałanie mobbingowi

Abstrakt

The phenomenon of mobbing has been recognized by researchers, psychologists, lawyers and legislators as very harmful. However, employees suffering from mobbing in the workplace can be protected in many ways. This article aims to show the most important ways of protecting against mobbing in the workplace. Our work identifies psychological forms of support. We put an emphasis on victim and persecutorpersonalities as well. We also show our recommendations concerning prevention of this form of harassment in an organizational perspective. The next part of the article explains how important is the legal aspect of mobbing and protection of employees’ personal rights: we write about the case-law cited in the Labour Code, the Civil Code and the Criminal Code. Particular emphasis is placed on the Polish labour market.

JEL classification: M5 Personnel Economics, J7 Labor Discrimination, I1 Health

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Byczkowski, M. (2008), Problem mobbingu w organizacjach w Polsce, Debiuty Doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 9(4), 247-256.

Duffy, H., Sperry, L. (2007), Workplace mobbing: individual and family health consequences, The Family Journal: Counselling & Therapy for Couples and Families, 15(4), 398-404.

Gotowska, M. (2011), Styl kierowania a występowanie mobbingu w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, 34, 237-245.

Hryniewicka, M. (2012), Mobbing: patologia zarządzania zasobami ludzkimi w świetle wybranych zagadnień i przeprowadzonych badań, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2012, 13(15), 213-232.

Korach, R. (2015), Czy można skutecznie zapobiegać mobbingowi?, Przegląd Prawa Handlowego, 6 (3030), 48-51.

Kozak, S. (2009), Patologie w środowisku pracy: zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa.

Kratz, H. (2007), Mobbing: rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie, Wydawnictwo HELION, Gliwice.

Kruk, A. (2006), Mobbing instytucjonalny w organizacjach XXI wieku, Mobbing instytucjonalny w organizacjach XXI wieku, 2(673), 77-83.

Leszczyńska, K. (2008), Uporczywość i długotrwałość jako elementy definicji mobbingu, Administracja Publiczna, 1(11), 167-174.

Lewicka, D. (2014), Zapobieganie patologiom w organizacji: rola funkcji personalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work, European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184.

Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terrors at workplaces, Violence and Victims, 5(2), 119-126.

Lutgen-Sandvik, P., McDermott, V. (2008), The constitution of employee-abusieve organizations: A communication flow theory, Communications Theory, 18, 304-333.

OHCHR (1966a), International Covenant on Civil and Political Rights, retreived 5.01.2018, from https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

OHCHR (1966b), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, retreived 5.01.2018, from https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx

Matthiesen, S., Einarsen, S. (2001), MMPI1-2 configurations among victims of bullying at work, European Journal of Work and Organizational Psychology, 10, 467-486.

Naszydłowska, S. (2009), Mobbing: próba zdefiniowania pojęcia, Ius Novum, 3, 93-102.

Sarzała, D. (2009), Mobbing jako wielopostaciowy problem społeczny, Łódzkie Studia Teologiczne, 18, 241-254.

Segal, J. (1994), Where Charles Manson comes to the workplace, HR Magazine, 39, 33-40.

Szeląg, K. (2005), Rola menedżera w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w organizacji, Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie, 18, 16-30.

Szostek, D. (2013), Mobbing jako przejaw patologicznego zachowania w miejscu pracy: wyniki badania przeprowadzonego wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu, Pieniądze i Więź, 3(60), 114-121.

Szumpich, S. (2013), Zagrożenia społeczne w okresie przemian: szkice z polityki społecznej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.

Trzcieliński, S., Zaborowski, T. (2013), Zarządzanie kapitałem społecznym: monografia, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Poznań.

Wawrzyniak, M. (2012), Patologia w pracy, Personel i Zarządzanie, 9(270), 24-27.

Wichrowska-Janikowska, E. (2005), Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych: Mobbing, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.

Wojciszke, B. (2002), Człowiek wśród ludzi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wojtczuk-Turek, A., Turek, D. (2011), Executive psychopats: abusive behaviour of the management, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 4(22), 39-58.

Wolińska-Uchman, A., Berezowski, T. (2011), Przemoc nie fizyczna, Personel i Zarządzanie, 5(524), 103-110.

Opublikowane

2019-03-31

Jak cytować

Kohnke, Z., & Winiarski, J. (2019). How to prevent and defend against mobbing in a workplace? . Współczesna Gospodarka, 10(1 (32), 45–53. https://doi.org/10.26881/wg.2019.1.05