Zwei polonistische ‚Cicerone‘ durch die polnische Stilistik: Anmerkungen aus germanistischer Perspektive

Autor

  • Zofia Bilut-Homplewicz Uniwersytet Rzeszowski
  • Anna Hanus Uniwersytet Rzeszowski

Słowa kluczowe:

polonistyczne badania nad stylem, styl, dyskurs, kontrastywność interlingwistyczna

Abstrakt

Dwa polonistyczne ‚cicerone‘ po stylistyce polskiej: Kilka uwag z perspektywy germanistycznej

Artykuł przedstawia dwie publikacje z zakresu stylistyki polonistycznej, uznane za reprezentatywne dla tej dziedziny i prezentujące jej najważniejsze tendencje rozwojowe: Przewodnik po stylistyce polskiej (1995, red. Stanisław Gajda) i Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny (2013, red. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń / Urszula Żydek-Bednarczuk). Praca ukazuje rozwój oraz specyfikę polonistycznych badań nad stylem, zaprezentowano także najważniejsze cechy charakterystyczne wymienionych publikacji. W ostatniej części tekstu autorki podejmują próbę naświetlenia z perspektywy germanistycznej zjawisk, problemów oraz kierunków rozwoju dyscypliny dyskutowanych w artykułach obu tomów.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2016-09-20

Jak cytować

Bilut-Homplewicz, Z., & Hanus, A. (2016). Zwei polonistische ‚Cicerone‘ durch die polnische Stilistik: Anmerkungen aus germanistischer Perspektive. Studia Germanica Gedanensia, (35), 145–155. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1371