Stil, Diskurs und ihre relationale Positionierung – Anmerkungen zu zwei Vademekums der polonistischen Stilistik aus germanistischer Sicht

Autor

  • Zofia Bilut-Homplewicz Uniwersytet Rzeszowski
  • Anna Hanus Uniwersytet Rzeszowski

Słowa kluczowe:

polonistyczne badania nad stylem, styl, dyskurs, kontrastywność, kontrastywność interlingwistyczna

Abstrakt

Styl, dyskurs i ich pozycjonowanie – uwagi na temat dwóch podstawowych dzieł z zakresu stylistyki polonistycznej z perspektywy badań germanistycznych

Praca jest kontynuacją zamieszczonego w tym zeszycie artykułu pt. „Zwei polonistische ‚Cicerone’ durch die polnische Stilistik: Anmerkungen aus germanistischer Perspektive“. Wielojęzykowych analiz kontrastywnych z zakresu badań nad tekstem i dyskursem na gruncie europejskim stale przybywa. Podejmowane są próby uchwycenia cech wspólnych, ale i różnic dotyczących poszczególnych zjawisk językowych ukazywanych często na szerszym tle społecznym i kulturowym. Jednakże analizy kontrastywne obejmujące dwie analogiczne dyscypliny lingwistyczne w różnych obszarach badawczych znajdują się nadal jeszcze w początkowej fazie rozwoju.

W niniejszym artykule autorki poddają analizie kontrastywnej wybrane aspekty lingwistyki polonistycznej i germanistycznej. Szczególnie interesujące w tym kontekście wydaje się przeanalizowanie relacyjnego pozycjonowania stylu i dyskursu w dwóch podstawowych publikacjach polonistycznych z zakresu badań nad stylem z perspektywy badań germanistycznych oraz przedyskutowanie i objaśnienie tła wzajemnych odniesień obu wymienionych kategorii z uwzględnieniem tradycji poznawczych tych obszarów badawczych.

W pracy autorki skupiają się ponadto na próbie znalezienia odpowiedzi na pytanie, na ile wymienione dwa przewodniki z zakresu badań nad stylem, określane przez polonistów jako reprezentatywne, podejmują fundamentalne kwestie pojęcia stylu, a także zagadnienia z zakresu stylistyki, historii badań nad stylem oraz tradycji badawczych tej dyscypliny.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2016-09-20

Jak cytować

Bilut-Homplewicz, Z., & Hanus, A. (2016). Stil, Diskurs und ihre relationale Positionierung – Anmerkungen zu zwei Vademekums der polonistischen Stilistik aus germanistischer Sicht. Studia Germanica Gedanensia, (35), 156–167. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1372