Budowa gmachu Poselstwa Norwegii w Warszawie w latach 1946–1949

  • Emilia Denkiewicz-Szczepaniak Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Poselstwo Norwegii, Warszawa, stosunki polsko-norweskie, Alfred Danielsen, 1946–1949

Abstrakt

The building an edifice for the Legation of Norway in Warsaw, in the years 1946 to 1949, remains one of the most important events in the Polish-Norwegian relations that took place after the Second World War. Alfred Danielsen, a Norwegian envoy in Warsaw, was the main initiator and organizer of the project. In sections I and II, we find a short biography of Danielsen. It includes the first major actions – such as purchasing of the burnt-out premises at Chopin Street 2A and information about how the building works were started. Another section refers to the problem of adding extra plots of land situated at Chopin Street 4, and the way Danielsen resolved this issue with the Warsaw authorities. The next two sections refer to the building process, implemented according to the Norwegian Building Committee guidelines. Finally, the last section describes the repair works in 1949 and moving of the Legation to its own building.

Bibliografia

Źródła archiwalne

Riksarkivet i Oslo (RA)

Utenriksdepartamentet (UD), Arkivmateriale hjemsendt fra Amb./Leg. Warszawa:

a) E. 44, A 6-D Legasjons- og konsulathus, bd. III (1948)

b) E. 44, A 6-D Legasjons- og konsulathus, bd. IV (1949)

c) E. 45, A 7-D 01/45 Sendemann Danielsen (bd. I)

Utenriksdepartementet (UD) 1950–59, E. 303, 2.21/91 h, Leg. Warszawa. Hus, bd. V 1950–52.

Opracowania

Bogusławski, J. (2004). Jan Bogusławski. Architekt… Culture, http://culture.pl/pl/tworca/jan-boguslawski (dostęp: 30.08.2017).

Prof. arch. Jan Andrzej Bogusławski. (2014). In memoriam. Pamięci architektów polskich, http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/jan_andrzej_boguslawski,4327 (dostęp: 30.08.2017).

Denkiewicz-Szczepaniak, E. (2005). Stosunki polityczne i gospodarcze Polski z Norwegią w latach 1918–1926. Zapiski Historyczne LXX (2–3): 51–75.

Denkiewicz-Szczepaniak, E. (2012). Polityka wewnętrzna Polski w świetle raportów Poselstwa Królestwa Norwegii w Warszawie z lat 1945–1948. Dzieje Najnowsze XLIV (1): 112–113.

Hvem er hvem? (1950). Oslo: H. Aschehoug & Co.

Morawski, W. (2011). Dzieje gospodarcze Polski. Warszawa: Difin.

Omang, R. (1959). Norsk utenrikstjeneste. Stormfulle tider 1913–1928. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Skodlarski, J. (2014). Historia gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. z 1946 r. Nr 3, poz. 17).

Opublikowane
2017-12-17
Jak cytować
Denkiewicz-Szczepaniak, E. (2017). Budowa gmachu Poselstwa Norwegii w Warszawie w latach 1946–1949. Studia Scandinavica, (1 (21), 109-127. https://doi.org/10.26881/ss.2017.21.07
Dział
Historia, Polityka i Społeczeństwo