Działalność Poselstwa RP w Oslo w latach 1946–1947

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/ss.2020.24.07

Słowa kluczowe:

Poselstwo RP, Oslo, stosunki polsko-norweskie, Mieczysław Rogalski, 1946–1947

Abstrakt

The activity of the Polish Legation in Oslo in the years 1946–1947 is one of the most important and, at the same time, one of the most difficult periods in the history of Polish-Norwegian relations. The introduction explains the reasons for such a late sending of a Polish representative, Mieczysław Rogalski, to Norway. Section I presents the biography of Rogalski as well as the experience he gained while working for the Ministry of Foreign Affairs. The next section describes the negative attitude that the Polish diplomat had during his contacts with the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (Utenriksdepartementet), especially in relation to further repatriation of Poles, which was started in autumn 1945 by the liaison officers of the Polish government in exile. Section III presents the diplomatic successes Rogalski had in his relations with Norwegian politicians and also indicates how good his orientation in Norway’s foreign policy was. Finally, the last section contains a description of Legation problems regarding mutual exchange of decorations and orders between Poland and Norway, including in particular political activities connected with the organization of celebrations commemorating the victory at Narvik.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (AMSZ)

Departament polityczny MSZ:

Zespół (Z) 6, Wiązka (W) 76, Teczka (T): 1090, 1091, 1092, 1903, 1094, 1095.

Z. 6, W. 76, T. 1096 i T. 1103 Norwegia 242, Raporty i notatki polityczne Poselstwa RP w Oslo.

Z. 6, W. 76, T. 1097, Norwegia 3943, Tablice, pomniki wojenne (uroczystości polskie w Narviku).

Z. 6, W. 76, T. 1098, Norwegia 531, Opieka nad deportowanymi i jeńcami (sytuacja w obozach polskich).

Z. 6, W. 76, T. 1100, Norwegia 08, Sprawozdania z rozmów 1947–1948.

Z. 6, W. 76, T. 1102, Norwegia 242, Charakterystyka partii politycznych.

Z. 16 Protokół dyplomatyczny, W. 36 Norwegia, T. 618, 619 i 621 – Ordery, odznaczenia – sprawy protokolarne 1946–1949.

Nabytek 24.97, W. 17, Karta personalna M. Rogalskiego.

Riksarkivet Oslo (RA)

Utenriksdepartemetet (UD) 1940–49.

Eske (E) 10165, 10.21/91 Polens sendemann i Norge.

E. 10345, 20.20, Fremmede Statsborgeres St. Olavs Orden, 91 Polen, bd I.

E. 10320, 20.17, Dekorasjon i anledning handelsforhandlinger med Polen.

Opracowania

Denkiewicz-Szczepaniak, E. (2012). Misja handlowo-dyplomatyczna Rolfa Andvorda w Polsce w sierpniu i wrześniu 1945 roku. Zapiski Historyczne 77 (3): 23–50.

Denkiewicz-Szczepaniak, E. (2014). Problem repatriacji Polaków z Norwegii (maj 1945 – kwiecień 1946 roku). Zapiski Historyczne 79 (1): 37–61.

Denkiewicz-Szczepaniak, E. (2018a). Establishing diplomatic relations between Poland and Norway in the years 1945–1946. Studia Maritima 31: 207–210.

Denkiewicz-Szczepaniak, E. (2018b). Polska siła robocza w Organizacji Todta w Norwegii i Finlandii w latach 1941–1945. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Encyklopedia Powszechna PWN. (2009). T. 26. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jahr, I. (2013). Hasło: Charles Ulric Bay. W: A.M. Godal (red.). Store norske leksikon. Oslo: Norsk nettleksikon.

Sosabowski, S. (2011). Najkrótszą drogą. Łomianki: Wydawnictwo LTW.

Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 lipca 1946 r. o nadaniu odznaczeń obywatelom szwedzkim i norweskim za działalność charytatywną, życzliwy stosunek do Poselstwa R.P. w Oslo, zasługi na polu zbliżenia kulturalnego, zasługi na polu stosunków gospodarczych polsko-szwedzkich, opiekę nad jednostkami marynarki polskiej internowanej w Szwecji oraz za pomoc udzielaną polskim organizacjom konspiracyjnym w czasie okupacji, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19470060009/O/M19470009 (dostęp: 28.01.2020).

Pobrania

Opublikowane

2020-12-02

Jak cytować

Denkiewicz-Szczepaniak, E. (2020). Działalność Poselstwa RP w Oslo w latach 1946–1947. Studia Scandinavica, (4(24), 11–130. https://doi.org/10.26881/ss.2020.24.07

Numer

Dział

Historia i społeczeństwo