Joanna Cymbrykiewicz, Biografia jako pretekst. Modele współczesnych duńskich biofikcji, Poznań: Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu, 2019, 236 ss.

Autor

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dalager, S. (2007). Podróż w błękicie. Powieść o Hansie Christianie Andersenie. Tłum. B. Sochańska
i J. Tamborska. Warszawa: Czytelnik.
Haber-Biały, J. (2000). Tożsamość kobiety w powieściach biograficzno-historycznych współczesnych
pisarek duńskich w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Rozprawa doktorska.
Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Hultberg, P. (2002). Preludia. Tłum. M. Krysztofiak. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Krysztofiak, M. (2004). Den narrative komposition i Peer Hultbergs roman Præludier. W: A. Gemzøe
(red.). Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 231–238.
Krysztofiak, M. (2012). En litterær biografi og narrative identitesbilleder. Dorrit Willumsens
roman „Marie. Madame Tussauds liv”. Folia Scandinavica Posnaniensia 14: 45–54.
Schwob, M. (2016). Żywoty urojone. Tłum. W. Korab-Brzozowski, B. Ostrowska, Z. Przesmycki
i L. Schiller. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Thiel-Jańczuk, K. (2012). Jak umiera pisarz? „Śmierci urojone” („Morts imaginaires”) Michaela
Schneidera jako nekrofikcje. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein – Wobec
Śmierci 9: 203–214.
Willumsen, D. (1990). Maria. Powieść o życiu Madame Tussaud. Tłum. M. Krysztofiak. Poznań:
Wydawnictwo Poznańskie.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-02

Jak cytować

Sibińska, M. (2020). Joanna Cymbrykiewicz, Biografia jako pretekst. Modele współczesnych duńskich biofikcji, Poznań: Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu, 2019, 236 ss. Studia Scandinavica, (4(24), 195–197. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/5127

Inne teksty tego samego autora