Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. III)

Autor

  • Katarzyna Wala Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.4467/254395379EPT.18.004.11163

Słowa kluczowe:

Tim Ingold, ethnography, embodiment, posthumanism, anthropology of the senses

Abstrakt

The article is the third part of the triptych published in the subsequent issues of “Ethnography” (2016, 2017), regarding the anthropological concepts and explorations of Tim Ingold. In this part, the author presents a critical analysis of Ingold’s proposals, referring to theories developed within the  contemporary humanities and social sciences by researchers such as Jane Bennett, Rosi Braidotti, Donna Haraway and Bruno Latour. The article also introduces Ingold’s attitude towards ethnography as a scientific discipline, and explores the possibilities of using his proposals in ethnographic fieldwork.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Katarzyna Wala - Uniwersytet Wrocławski

antropolożka kulturowa, badaczka jakościowa. Autorka blogów internetowych Antropologia za_stosowana oraz Fonosfera – antropologia zmysłów. Od wielu lat związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Zainteresowania: etnografia zmysłów, stosunki organizm – środowisko, zamieszkiwanie i antropologia stosowana

Bibliografia

Anderson, B., Harrison, P. (2010). The Promise of Non-Representional Theories. W: B. Anderson, P.Harrison (eds.), Taking-Place. Non Representationl Theories and Geography (s. 1–36). London: Ashgate.

Barad, K. (2003). Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter. Journal of Women in Culture and Society, 28(3), 801–831.

Barreto, R. (2010). Ontology and anthropology of interanimality: Merleau-Ponty from Tim Ingold’s perspective. Revista de Antropología Iberoamericana, 5(1), 32–57.

Bennett, J. (2010). Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham, North Carolina: Duke University Press.

Brocki, M. (2008). Antropologia. Literatura – Dialog – Przekład. Wrocław: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Clark, E. (2013). “As long as it’s not the Nubians”: An exploration of the impact of human–animal relations on violence. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OMvwzKKRcOQJ: https://ojs.standrews.ac.uk/index.php/SAEE/article/down-load/789/672/+&cd=2&hl=pl&ct=clnkgl=pl [dostęp: 05.05.2018].

Czapliński, P., Nycz, R. i in. (red.), 2017. Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Deleuze, G., Giattari, F. (2015). Tysiąc Plateu. Przeł. J. Bednarek, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana .

Gieser, T. (2008). Embodiment, emotion and empathy. A phenomenological approach to apprenticeship learning. Anthropological Theory, 8(3), 299–318.

Hastrup, K. (2005). Anthropological knowledge incorporated. W: K. Hastrup, P. Hervik (eds.), Social Experience and Anthropological Knowledge (s. 168–180). London-New York: Routledge.

Hastrup, K. (2008). Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią. Przeł. E. Klekot. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Heron, J. (1996). Cooperative Inquiry. Research into the Human Condition. Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi: SAGE.

Heron, J., Reason, P. (1997). A Participatory Inquiry Paradigm. Qualitative Inquiry, 3, 274–294. Hoły-Łuczaj, M. (2015).

Posthumanizm. Między matematyką a etyką. Kultura i Wartości, 1(11), 45–61.

Howes, D. (2003). Sensual Relations. Engaging the Senses in Culture and Social Theory. Michigan: University of Michigan Press.

Howes, D. (2011). Reply to Tim Ingold. Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 19(3), 318–322.

Ingold, T. (1986). Evolution and social life. Cambridge: Cambridge University Press.

Ingold, T. (2000). The Perception of the environment: esseys on livelihood, dwelling and skill. London – New York: Routledge.

Ingold, T. (2005a). Kultura i postrzeganie środowiska. Przeł. G. Pożarlik. W: M. Kempny, E. Nowicka(red.), Badanie kultury. Elementy teorii kultury (s. 73–86). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ingold, T. (2005b). Epilogue: Towards a Politics of Dwelling. Conservation and Society, 3(2), 501–508.

Ingold, T. (2007). Lines. A Brief History . London–New York: Routledge.

Ingold, T. (2008). Anthropology is Not Ethnography. Proceedings of the British Academy, 154, 69–92.

Ingold, T. (2011a). Being Alieve. Essays on Movement, Knowledge and Description. London–New York: Routledge.

Ingold, T. (2011b). Worlds of sense and sensing the world: a response to Sarah Pink and David Howes. Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 19(3), 313–317.

Ingold, T. (2011c). Reply to David Howes. Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 19(3), 323–327.

Ingold, T. (2014). That’s enough about ethnography!. Hau: Journal of Ethnographic Theory, 4(1), 383–395.

Ingold, T. (2017). Correspondences. Knowing from the inside. Aberdeen: University of Aberdeen.

Ingold, T., Wala, K., Zych, M. (2014). Ruch, którym jesteśmy, zawiera też ruch naszych myśli. ZTimem Ingoldem rozmawiają Katarzyna Wala i Magdalena Zych. Autoportret. Pismo o DobrejPrzestrzeni, 2(45), 10–15.

Ingold, T., Wala, K., Zych, M. (2017). Letters from Cracow. W: T. Ingold, Correspondences. Knowing from the inside (s. 122–143). Aberdeen: University of Aberdeen.

Kenrick, J. (2011). Unthinking Eurocentism: The political writing of Adam Kuper and Tim Ingold. Anthropological Notebooks, 17(2), 11–36.

Lorimer, H. (2005). Cultural Geography: the busyness of being ‘more-then-representational . Progress in Human Geography, 32(4), 83–94.

MacDougall, S. (2014). Enough about Ethnography: An Interview with Tim Ingold. https:// culanth.org/fieldsights/841-enough-about-ethnography-an-interview-with-tim-in- gold [dostęp: 10.05.2018].

Moores, S. (2012). Loose Ends: Lines, Media and Social Change. http://www.media-anthropology.net/file/moores_loose_ends.pdf [dostęp: 23.05.2018].

Mroczkowski, B. (2017). Schizofreniczna materia. O produkcji ciał, pojęć i podmiotowości. Praktyka Teoretyczna, 3(25), 342–353.

Nagel, S.K. (2015). Thickening Descriptions with Views from Pragmatism and Anthropology. W:Metzinger T., Windt J. M. (eds.), Open MIND (s. 1–11). Frankfurt: MIND Group.

Overmann, K.A. (2017). Materiality and numerical cognition: A Material Engagement Theoryperspective. W: T. Wynnm, F.L. Coolidge (eds.), Cognitive models in Palaeolithic archeology (s. 89–112). London: Oxford University Press.

Pink, S. (2011). The future of sensory anthropology/the anthropology of the senses. Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 18(3), 331–333.

Pink, S. (2012). Situating everyday life, Practices and places. Los Angeles-London-New Delhi: Sage .

Pokropski, M. (2013). Cielesna geneza czasu i przestrzeni. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Shryock, A. (2016). Ethnography: Provocation. https://culanth.org/fieldsights/871-ethnography-provocation [dostęp: 23.05.2018].

Simpson, P. (2010). Ecologies of Street Performance: Bodies, Affects, Politics. Unpublished PhD Thesis, Bristol: University of Bristol.

Teksty Drugie. Etnografia przedtekstowa. 2018, 1.

Thin, N. (2002). A Review of Ingold’s ‘The perception of the environment’. Anthropological Theory, 2(1), 120–121.

Thrift, N. (1996). Spatial Formations. London: Sage.

Thrift, N. (2007). Non-Representional Theory: Space/Politics/Affect. London: Routledge.

Uchiyamada, Y. (2004). A Review of Ingold’s ‘The perception of the environment’. Journal of the Royal Anthropological Institute, 10(3), 723–724.

Wala, K. (2016). Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2, 189–209.

Wala, K. (2018). Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. II). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 3, 303–329.

Zawada, Ł. (2018). Fragmenty dziennika SI. Warszawa: Nisza.

Pobrania

Opublikowane

2018-11-20

Jak cytować

Wala, K. . (2018). Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. III). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (4), 61–79. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.18.004.11163