Wprowadzenie

Autor

  • Kamil Pietrowiak Uniwersytet Wrocławski
  • Katarzyna Wala Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.4467/254395379EPT.18.001.11160

Abstrakt

Tematem przewodnim prezentowanego numeru jest uzmysłowione bycie w świecie. Użycie wieloznacznej kategorii uzmysłowienia – zamiast mówienia o zmysłach czy sensualności – ma na celu ukazanie organicznego związku między poszczególnymi sposobami poznawania i doznawania rzeczywistości. Jak bowiem ukazują Autorzy poszczególnych artykułów, trudno oderwać od siebie i badać w odosobnieniu wrażenia zmysłowe, odczucia fizyczne, emocje i przeżycia, a także odnoszące się do nich interpretacje, refleksje i wspomnienia. Równie karkołomnym zadaniem byłoby wyznaczenie czytelnej granicy między tym, co w poznaniu – również w poznaniu zmysłowym – indywidualne i społeczne, biologiczne i kulturowe, bezwolne i świadome. W tym sensie wyodrębnienie kategorii zmysłów czy sensualności ma jedynie ułatwić podjęcie refleksji na temat ludzkiego zanurzenia w świecie – środowisku, wrażeniach, emocjach, myślach – a także wyznaczenie wygodnego punktu wyjścia dla rozważań dotyczących ogólniejszych zjawisk społecznych i wzorów kulturowych, które kształtują zarówno formę, jak i treść poszczególnych doznań. Jak wierzymy, prezentowane artykuły ukazują możliwości, ale i ograniczenia, tego rodzaju antropologicznych eksploracji.

Artykuły dotyczące tematyki uzmysłowionego bycia w świecie zostały podzielone na trzy grupy:

  1. antropologia i etnografia wobec tematyki zmysłów i uzmysłowienia
  2. badania dotyczące odmiennych sposobów doświadczenia i odczuwania rzeczywistości
  3. antropologia zmysłów i pamięci.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Kamil Pietrowiak - Uniwersytet Wrocławski

doktor etnologii, absolwent Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: metodyka i metodologia badań jakościowych, studia nad niepełnosprawnością, doświadczenie ślepoty

Katarzyna Wala - Uniwersytet Wrocławski

antropolożka kulturowa, badaczka jakościowa. Autorka blogów internetowych Antropologia za_stosowana oraz Fonosfera – antropologia zmysłów. Od wielu lat związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Zainteresowania: etnografia zmysłów, stosunki organizm – środowisko, zamieszkiwanie i antropologia stosowana

Pobrania

Opublikowane

2018-11-20

Jak cytować

Pietrowiak, K. ., & Wala, K. . (2018). Wprowadzenie. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (4), 7–11. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.18.001.11160

Inne teksty tego samego autora