Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. II)

Autor

  • Katarzyna Wala Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.4467/254395379EPT.17.014.9250

Słowa kluczowe:

Tim Ingold, organism, perception, environment, education, meshwork, correspondence

Abstrakt

The aim of this paper is a reconstruction of Tim Ingold’s theoretical proposal. The present text is the second of a three-part study t hat w ill be published in subsequent volumes of “Ethnography”. This section presents Ingold’s considerations regarding the organism and perception. Author try to merge all the elements (environment, things, organism and perception) in order and present Ingold’s theory. In the following article Author will close the series of articles with a conclusion regarding the possible use of Ingold’s theory in ethnographic research, including sensory ethnography.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Katarzyna Wala - Uniwersytet Wrocławski

doktorantka w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: etnografia zmysłów, stosunki organizm–środowisko, zamieszkiwanie i antropologia stosowana; 

Bibliografia

Angutek, D. (2010). Kanadyjska antropologia zmysłów – alternatywa wobec postmodernizmu. Lud, 94, 221–242.
Classen, C. (1997). Foundations for an anthropology of the senses. International Social Science Journal, 49(153), 401–412.
Classen, C. (2012). The Deepest Sense: A Cultural History of Touch. Studies in Sensory History. Urbana–Chicago: University of Illinois Press.
Csordas, T. (1990). Embodiment as a Paradigm for Anthropolog. Ethos, 18(1), 5–47.
Csordas, T. (1993). Somatic Modes of Attention. Cultural Anthropology, 8(2), 135–156.
Csordas, T. (1999). Embodiment and Cultural Phenomenology. W: G. Weiss, H.F. Haber (eds.), Perspectives on Embodiment. The Intersection of Nature and Culture (s. 143–163). New York–London: Routledge.
Deleuze, G., Giattari, F. (2015). Tysiąc Plateu. Przeł. J. Bednarek. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
Dmitrzak-Węglarz, M., Hause, J. (2009). Mechanizmy epigenetyczne w chorobach psychicznych i zaburzeniach funkcji poznawczych. Psychiatria, 6(2), 51–60.
Farnell, B. (1994). Ethno-Graphies and the Moving Body. Man, 29(4), 929–974.
Farnell, B. (1999). Moving Bodies, Acting Selves. Annual Review of Anthropology, 28, 341–373.
Farnell, B., Varela, Ch.R. (2008). The Second Somatic Revolution. Journal for the Theory of Social Behaviour, 38(8), 215–240.
Firth, Ch. (2011). Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat. Przeł. A. Binder. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Gibson, J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghton Mifflin.
Gibson, J. (1977). The Theory of Affordances. W: R. Schaw, J. Bransford (eds.), Perceiving,Acting and Knowing (s. 127–143). New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Gibson, J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin.
Heidegger, M. (2004). Bycie i czas. Przeł. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Herzfeld, M. (2004). Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie. Przeł. M.M. Piechaczek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Howes, D. (2003). Sensual Relations. Engaging the Senses in Cultural and Social Theory. Michigan: The University of Michigan Press.
Howes, D. (2005). Introduction: Empires of the Senses. W: D. Howes (ed.), Empire of the Senses. The Sensual Culture Reader (s. 1–17). Oxford–New York: Berg.
Howes, D., Classen, C. (1991). Sounding Sensory Profiles. W: D. Howes (ed.), The Variaties of Sensory Experience: A Sourcebook in the Anthropology of the Senses (s. 257–288). Toronto–Buffalo–London: University of Toronto Press.
Howes, D., Classen, C. (2014). Ways of Sensing. Understanding the Senses in Society. London–New York: Routledge.
Husserl, E. (1974). Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga druga. Przeł. D. Gierulanka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Ingold, T. (2007). Lines. A Brief History. London–New York: Roudledge. Ingold, T. (1991). Becoming Person: Consciousness and Sociality in Human Evolution. Cultural Dynamics, 4, 355–378.
Ingold, T. (2000). The Perception of the environment: esseys on livelihood, dwelling and skill. London–New York: Routledge.
Ingold, T. (2002). On the Distinction between Evolution and History. Social Evolution & History, 1(1), 5–24.
Ingold, T. (2004). Beyond Biology and Culture. The meaning of evolution in relational world. Social Anthropology, 12(2), 209–221.
Ingold, T. (2005). Kultura i postrzeganie środowiska. Przeł. G. Pożarlik. W: M. Kempny,
E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii kultury (s. 73–86). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ingold, T. (2006). Rethinking Animate, Re-Animate Thought. Ethnos, 71(1), 9–20.
Ingold, T. (2008). Binding against boundaries: entanglement of life in an open world. Enviroment and Planning, 40, 1796–1810.
Ingold, T. (2009). Ewoluujące umiejętności. Przeł. M. Polaszewska-Nicke. W: A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze. T. 2 (s. 110–131). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ingold, T. (2011a). Being Alieve. Esseys on Movement, Knowledge and Description. London–NewYork: Routledge.
Ingold, T. (2011b). Worlds of sense and sensing the world: a response to Sarah Pink and David Howes. Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 19(3), 313–317.
Ingold, T. (2011c). Repley to David Howes. Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 19(3), s. 323–327
Ingold, T. (2013a). Making: Anthropology, Archeology, Art and Architecture. London–New York: Routledge.
Ingold, T. (2013b). The maze and the labyrinth: walking and the education of attention, www. issuu.com/stereographic/docs/walkon_for_issuu [dostęp: 14.03.2013].
Ingold, T. (2014). Człowiek to czasownik. Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni, 2(45), 4–9.
Ingold, T. (2015). The Life od Lines. London–New York: Routledge.
Ingold, T. Keck F. (2013). Debate: Anthropology comes to life, www.vimeo.com/54253745 [dostęp: 20.04.2013].
Ingold, T., Wala, K., Zych, M. (2014). Ruch, którym jesteśmy, zawiera też ruch naszych myśli. Z Timem Ingoldem rozmawiają Katarzyna Wala i Magdalena Zych. Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni, 2(45), 10–15.
Jackson, M. (1983). Knowledge of the body. Man, 18(2), 327–345.
Jakubowska, H. (2009). Socjologia ciała. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Jakubowska, H. (2012). Ciało jako przedmiot badań socjologicznych – dylematy, pominięcia, możliwości. Przegląd Socjologii Jakościowej, 7(2), 12–31.
Jewdokimow, M., Łuksiuk, M. (2009). Miejsce i ciało w kontekście podróży, www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/307/cialo%20i%20miejsce%20w%20kontekscie%20podrozowania%20(3,pdf?sequence=1 [dostęp: 23.05.2013].
Kaliski, P. (2008). Koncepcja spostrzegania bezpośredniego J.J. Gibsona na podstawie pozycji „The eclogicalapproach to visualperception”, www.kalski.jezuici.pl/doc/mgr_rk.pdf [dostęp: 3.02.2013].
Klawiter, A. (2006). Jak rozpoznajemy narzędzia. Hipoteza filozoficzno-kognitywistyczna, www.staff.amu.edu.pl/~klawiter/narzedzia.pdf [dostęp: 4.05.2013].
Łastowski, K. (2009). Wprowadzenie. O dwóch ujęciach epigenezy człowieka: interakcyjnym i procesualnym. W: A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze. T. 2 (s. 9–16). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Merleau-Ponty, M. (2001). Fenomenologia percepcji. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa: Aletheia.
Messay, D. (2007). For Space. Los Angeles–London–New Delhi: SAGE.
Migasiński, J. (1995). Merleau-Ponty. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Pokropski, M. (2013). Cielesna geneza czasu i przestrzeni. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Sutton, D.F. (2006). Cooking Skill, the Senses, and Memory: the Fate of Practical Knowledge. W: E. Edwards, Ph-Ch. Gosden (eds.), Sensible Object: Colonialism, Museum and Material Culture. Oxford–New York: Berg.
Vannini, P., Waskul, D., Gottschalk, S. (2012). The Senses in Self, Society, and Culture. A Sociology of the Senses. New York–London: Routledge.
Wala, K. (2016). Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. I). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2, 189–209.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-31

Jak cytować

Wala, K. (2017). Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. II). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (3), 303–329. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.17.014.9250