Pamięć zmysłów. Oznaki przejściowości

Autor

  • C. Nadia Seremetakis University of the Peloponnese
  • Karolina Kuberska University of Cambridge
  • Kamil Pietrowiak Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.4467/254395379EPT.18.008.11167

Słowa kluczowe:

Greece, senses, memory, material culture, globalization

Abstrakt

The article is a part of a book edited by Nadia Seremetakis, Perception and Memory as Material Culture in Modernity. The author considers connections between senses, culture, memory and identity. Referring to the example of a particular sensory experience from her Greek homeland, she shows what happens when perception and memory are globalized through transnational regulations and standards, as well as the homogenization of material culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

C. Nadia Seremetakis - University of the Peloponnese

profesor antropologii kulturowej. Prowadziła wielolet- nie badania terenowe w Grecji oraz badania porównawcze w różnych częściach świata. Jest autorką książek i artykułów w języku angielskim i greckim, w tym także poezji. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Peloponeskim i dzieli swoje życie między USA i Europę. Zainteresowania: antropologia zmysłów, historia, język, antropologia publiczna.

Karolina Kuberska - University of Cambridge

antropolożka, doktor, pracuje w The Healthcare Improve- ment Studies Institute w University of Cambridge. Zainteresowania: etnografia Ameryki Łacińskiej, antropologia emocji i ciała, antropologia medyczna, pokre- wieństwo i nowe technologie reprodukcyjne, ciało i interwencje chirurgiczne.

Kamil Pietrowiak - Uniwersytet Wrocławski

doktor etnologii, absolwent Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: metodyka i metodologia badań jakościowych, studia nad niepełnosprawnością, doświadczenie ślepoty

Bibliografia

Benjamin, W. (1973). Charles Baudelaire: A lyric poet in the ear of high capitalism. Przeł. H. Zohn, London: NLB.

Benjamin, W. (1975). Surrealizm. Ostatnie migawki z życia europejskiej inteligencji. W: tegoż, Twórca jako wytwórca. Przeł. H. Orłowski, J. Sikorski, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Benjamin, W. (1996). Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. W: tenże, Anioł historii. Eseje szkice, fragmenty (ss. 201–239). Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Bloch, E. (1991). Heritage of our Times. Przeł. N. & S. Plaice, Berkeley: University of California Press .

Chioles, J. (1993). “Poetry and politics: the Greek cultural dilemma”. W: Ritual, power and the body: Historical perspectives on the representation of Greek women (s. 151–173), C.N. Seremetakis (ed.), New York: Pella Publishing Co.

Crary, J. (1991). Techniques of the observer: On vision and modernity in the nineteenth century . Cambridge: MIT Press.

Douglas, M. (ed.) (1991). Constructive drinking: Perspectives on drink from anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Faubion, J. (1988). Possible modernities. Cultural Anthropology, 3(4), 365–378.

Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity: An inquiry into the origins of cultural change . Oxford: Blackwell.

Hobsbawm, E., Ranger, T. (eds.) (2008). Tradycja wynaleziona. Przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jameson, F. (1981). The political unconscious: narrative as a socially symbolic act, Ithaca: Cornell University Press.

Platon (2008). Obrona Sokratesa. Kriton, Uczta Przeł. W. Witwicki, Warszawa: Hachette.

Ricoeur, P. (2008). Czas opowiadany. Przeł. U. Zbrzeźniak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ritsos, Y. (1991). 3x11 Tristichs. Przeł. R. Newton. New York: Pella Publishing Co.

Seremetakis, C.N. (1984). The eye of the other: Watching death in rural Greece, Journal of Modern Hellenism, 1(1), 63–77.

Seremetakis, C.N. (1991). The last word: Women, death and divination in Inner Mani, Chicago: University of Chicago Press.

Seremetakis, C.N. (1993). Gender, culture and history: On the anthropologies of ancient and modern Greece W: Ritual, power and the body: Historical perspectives on the representation ofGreek women, C.N. Seremetakis (ed.), New York: Pella Publishing Co.

Seremetakis, C.N. (1994a). Two years after: The last word in Greece and beyond W: The last word in the ends of Europe: Divination, death, women, C.N. Seremetakis (ed.), publikacja po grecku, Ateny: Nea Synora/Livanis Publishing Co.

Seremetakis, C.N. (1994b). Gender studies or women’s studies: Theoretical and paedagogical issues, research agendas and directions, wykład na UNESCO International Conference onGender Studies, Ateny 1993), Australian Feminist Studies, Summer 1994.

Pobrania

Opublikowane

2018-11-20

Jak cytować

Seremetakis, C. N., Kuberska, K. ., & Pietrowiak, K. . (2018). Pamięć zmysłów. Oznaki przejściowości. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (4), 133–150. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.18.008.11167