Arytmetyka polskich debiutów fabularnych (2006-2021)

Autor

  • Michał Piepiórka Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2022.27.01

Słowa kluczowe:

polskie debiuty filmowe, polskie kino współczesne, badania ilościowe, Polski Instytut Sztuki Filmowej

Abstrakt

The author used the quantitaive method to examine the full-lenght feature polish debuts from 2006-2021. The aim of the article is to present the dynamics of the field of young polish cinema in the reality of Polish cinematography after the founding of the Polish Film Institute. The author examines the rookie’s profile in terms of age, gender and education. He also checks which entities from the audiovisual industry most willingly produced debuts, which companies most often distributed them, and what results did this type of films achieve in the box office. The research is also accompanied by an attempt to recreate the institutional environment in which young filmmakers have operated for the last 16 years.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamczak, M. (2010). Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci. Gdańsk: Słowo/ Obraz Terytoria.

Adamczak, M. (2018). Ogrodnicy i pszczoły. Klucz do sukcesu młodego polskiego kina. „Ekrany”, nr 2.

AS. (2015). Ruszyły zdjęcia do „Baby Bump”. https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/ ruszyly-zdjecia-do-baby-bump-kuby-czekaja/wes1ks7, dostęp: 29.10.2022.

Fortuna, G. (2018). Granice nie istnieją. Polskie kino debiutantów. „Ekrany”, nr 2.

https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1154970, dostęp: 3.11.2022.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_Ronduda, dostęp: 3.11.2022.

Majer, A. Orankiewicz, A. Wróblewska, A. (2019). Pieniądze – produkcja – rynek. Finansowanie produkcji filmowej w Polsce, Łódź: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.

Mądzik, L. Kujawska, O. (2008). Spotkanie młodych filmowców. „Magazyn Filmowy SFP”, nr 4.

Majmurek, J. Ronduda, Ł. (2015). Kino-Sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Romanowska, D. (2018). Dekada ze Studiem Munka. „Magazyn Filmowy SFP”, nr 9.

Różdżyńska, A. (2010). Pierwszy film po debiucie. „Magazyn Filmowy SFP”, nr 3.

Różdżyńska, A. (2022). Budżety „Sześćdziesiątek” wyższe o 25 proc. „Magazyn Filmowy SFP”, nr 6.

Serdiukow, A. (2017). Pierwszy film jak pierwszy pocałunek. „Magazyn Filmowy SFP”, nr 6.

Sowiński, E. (2018). Idea studia dla młodych filmowców. Studio Munka – powstanie, działalność i produkcyjny dialog z przeszłością. „Kwartalnik Filmowy”, nr 103.

Śmiałowski, P. (2006). Co po debiucie, czyli o problemach z realizacją drugiego filmu. „Kino”, nr 6.

Śmiałowski, P. (2007). Jak zadebiutować?. „Kino”, nr 7-8.

Talarczyk, M. (2018). Raport o pozycji kobiet w polskiej kinematografii. Fakty i liczby, https://krytykapolityczna.pl/wp-content/uploads/2016/02/Raport-Monika_Talar- czyk_2018.pdf, dostęp: 03.11.2022.

Wasilewski, P. (1990). Świadectwa metryk. Polskie kino młodych w latach osiemdziesiątych. Kraków: Oficyna Obecnych.

Wróblewska, A. (2013). Polska produkcja filmowa po roku 2005 w perspektywie badań ilościowych. „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, nr 22.

Wróblewska, A. (2014). Rynek filmowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.

Z A. Jadowską, K. Lewińską, L. Dawidem i B. Konopką rozmawiała N. Dworzańska. (2005). Lekko nie jest, ale nikt nie obiecywał, „Kino”, nr 4.

Z D. Lamparską, B. Konopką i G. Packiem rozmawiała A. Wróblewska (2009). Tylko nie na karteczkę, czyli o drodze do debiutu, „Magazyn Filmowy SFP”, nr 2.

Z J. Bromskim i W. Marczewskim rozmawiał G. Wojtowicz. (2018). Dolina krzemowa polskiego kina, „Magazyn Filmowy SFP”, nr 6.

Z J. Kapuścińskim rozmawiała M. Grochowska. (2007). Czekając na nową „Iluminację”, „Kino” 2007, nr 6.

Z J. Kapuścińskim rozmawiał R. Pawłowski. (2018). Debiutanci zawsze będą odnawiać kino, „Kino”, nr 6.

Z J. Szymańską rozmawiał K. Armata. (2019). Młodzi mają szansę, „Kino”, nr 6.

Z W. Niederhausem rozmawiała A. Serdiukow. (2012). Będziemy robić więcej, „Kino”, nr 12.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-19

Jak cytować

Piepiórka, M. (2022). Arytmetyka polskich debiutów fabularnych (2006-2021). Panoptikum, (27), 15–46. https://doi.org/10.26881/pan.2022.27.01

Numer

Dział

Artykuł