Zostań MovieStarPlanet! – czyli o partycypacji kultury dziecięcej w kulturze cyfrowej

Autor

  • Joanna Dziekońska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.09

Słowa kluczowe:

kultura dziecięca w internecie, e-folklor, komunikacja internetowa dzieci, sieciowe podwórka

Abstrakt

This article reflects on the specificity of contemporary children’s participation in digital culture. It comprises study results, whose aim was the reconstruction of children’s culture created by children during internet communication in the MovieStarPlanet service. The communication in the service has been treated as an example of a new dimension of children’s culture and, as such, it is the subject of the present study. The adopted study procedure mainly comprised the netnographic method and revealed many original examples of children’s culture. Among the creations published by children in the service, the following were distinguished, among others, multimedia images (ArtBooks, arts), several short audio-visual pieces, animated photos, stylings (looks) as well as text thematic games published on the forum. The analysis of children’s e-folklore allowed formulating conclusions on the communal and creative functioning of children in a selected web place, a rich variety of themes and types of undertaken communication initiatives and the existence of specific features of children’s language suggesting the existence of the internet aspect of children’s culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bayne S., Ross J. (2007), The ‘Digital Native’ and ‘Digital Immigrant’: a Dangerous Opposition, https://www.mindmeister.com/generic_files/get_file/115922?filetype=attachment_file, 27.02.2018.

Bougsiaa H., Kopciewicz L. (2016), Dzieci w kulturze mobilnej. Partycypacja, uczenie się i emancypacja pokolenia „cyfrowych tubylców”. W: H. Bougsiaa, M. Cackowska, L. Kopciewicz, T. Nowicki, Smartfon i tablet w dziecięcych rękach. Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Buckingham D. (2008), Nowe media – nowe postaci dzieciństwa? Zmieniające się środowisko kulturowe dzieci w erze technologii cyfrowej. W: M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Caillois R. (1973), Żywioł i ład. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Cantelmi T. (2015), Technopłynność. Człowiek w epoce Internetu: technopłynny umysł. Kraków, Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”.

Cieślikowski J. (1975), Literatura i podkultura dziecięca. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Corsaro W. (2015), The Sociology of Childhood. Fourth Edition. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, SAGE.

Górny A., Zygmunt A. (2011), Świat według „Click Generation”. W: B. Łaciak (red.), Nowe społeczne wymiary dzieciństwa. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Helsper E.J., Eynon R. (2010), Digital Natives: Where is the Evidence? „British Educational Research

Journal”, 36(3).

Kowalik-Olubińska M. (2012), Wokół metodologii i etyki eksplorowania dziecięcych głosów. W: M. Kowalik-Olubińska (red.), Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kozinets R.V. (2012), Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa, PWN.

Maciejewska-Mroczek E. (2012), Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka. Kraków, Universitas.

Markham A.N. (2010), Metody, polityka i etyka reprezentacji w etnografii online. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 2. Warszawa, PWN.

Nowicka M. (2010), Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Nowicka M. (2013), Korczak – etnograf i jego badania dziecięcej kultury kolonialnej. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 3(22).

Nowicka M., Dziekońska J. (red.) (2017), Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. T. 1, Seria: Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Papuzińska J. (2010), Folklor dziecięcy i jego losy. „Tekstualia”, 2(21).

Prensky M. (2001a), Digital Natives, Digital Immigrants, Part 1. „On the Horizon”, 9(5).

Prensky M. (2001b), Digital Natives, Digital Immigrants, Part 2. „On the Horizon”, 9(6).

Simonides D. (1996), Wymiary i rozmiary kultury dzieci. „Literatura Ludowa”, 4–5(XL).

Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Toczyski P. (2017), Srebrne treści cyfrowe: międzypokoleniowy transfer mądrości poprzez internetowe twórcze pisanie osób starszych. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 60(121), z. 1.

Waksmund R. (1994), Dzieci – plemię nieznane. Od folklorystyki do etnografii dzieciństwa. „Literatura Ludowa”, 3.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Dziekońska, J. (2018). Zostań MovieStarPlanet! – czyli o partycypacji kultury dziecięcej w kulturze cyfrowej. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 89–99. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.09