Rekonstrukcja przejawów e-kultury dziecięcej generowanej w cyfrowej przestrzeni bycia razem. Doniesienie z badań netnograficznych

Autor

  • Joanna Dziekońska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.07

Słowa kluczowe:

e-kultura dziecięca, wytwory elektroniczne, nowe oblicze kultury dziecięcej, sieciowe podwórka, komunikacja w Internecie

Abstrakt

The aim of a study was to reconstruct manifestations of children’s e-culture generated in the course of children’s Internet communication at selected web sites (Facebook, MovieStarPlanet, Gry.pl). Data were accumulated in a netnographic manner. Processing (text, visual and audio-visual) data and their interpretation was performed by a qualitative content analysis, which revealed many peculiar manifestations of children’s culture. This includes an absence of temporal and spatial boundaries of children’s culture, the mediated nature of its members’ contacts, the involvement of children in the network, the existence of culture in external memory, the electronic character of culture creations and their ephemeral and peculiar nature. This indicates the new, digital nature of children’s culture, which seems to produce an increase in children’s community-related actions and strengthens their autonomy and their resistance potential towards the school and increases their participation in the digital culture, which serves to break down barriers between children.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Appelt K. (2005), Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bąk A. (2015), Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce, https://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Bak_Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport.pdf, 4.03.2020.

Bougsiaa H., Kopciewicz L. (2016), Dzieci w kulturze mobilnej. Partycypacja, uczenie się i emancypacja pokoleniowa „cyfrowych tubylców”. W: H. Bougsiaa, M. Cackowska, L. Kopciewicz, T. Nowicki (red.), Smartfon i tablet w dziecięcych rękach. Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Cieślikowski J. (1975), Literatura i podkultura dziecięca. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Cieślikowski J. (1985), Wielka zabawa. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Corsaro W.A. (2015), The Sociology of Childhood. Los Angeles–London–New Delhi–Singapore– Washington, Sage.

Dahlberg G., Moss P., Pence A. (2013), Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Dziekońska J. (2018a), „Zostań MovieStarPlanet!” – czyli o partycypacji kultury dziecięcej w kulturze cyfrowej. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2(41).

Dziekońska J (2018b), Sieciowe podwórka cyfrowych tubylców. Doniesienie z badań. W: M. Nowicka, J. Dziekońska (red.), Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Nowicka M. (2013), Korczak-etnograf i jego badania dziecięcej kultury kolonijnej. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 3(22).

Opie I., Opie P. (1967), The Lore and Language of Schoolchildren. Oxford, Paperback.

Opie I., Opie P. (1969), Children’s Games in Street and Playground. Oxford, Oxford University Press.

Pisarkowa K. (1975), Wyliczanki polskie. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Simonides D. (1976), Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków. Wrocław–Warszawa, PWN.

Simonides D. (1985), Ele mele dudki. Rymowanki dzieci śląskich (studium folklorystyczne). Katowice, Śląski Instytut Naukowy.

Simonides D. (1993), O współczesnych pamiętnikach dzieci. Monografia folklorystyczna. Opole, Instytut Śląski w Opolu.

Szczepska-Pustkowska M. (2014), Esej o kulturze dziecięcej. „Studia Edukacyjne”, 32.

Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Waksmund R. (1994), Dzieci – plemię nieznane. Od folklorystyki do etnografii dzieciństwa. „Literatura Ludowa”, 3.

Waksmund R. (1996), Dziecko w świetle polskiej etnografii i folklorystyki (Od Kitowicza do Korczaka). „Literatura Ludowa”, 4–5(40).

Zwiernik J. (2009), Dziecięca codzienność w przestrzeni podwórka. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Materiały źródłowe

P124, www.moviestarplanet.pl, dostęp 3.11.2017.

G11-7, www.gry.pl, dostęp 9.09.2017.

F6-4, www.facebook.com, dostęp 17.06.2018.

F22-28, www.facebook.pl, dostęp 6.07.2018.

P182, www.moviestarplanet.pl, dostęp 3.11.2017.

P162, www.moviestarplanet.pl, dostęp 3.11.2017.

P111, www.moviestarplanet.pl, dostęp 3.11.2017.

AB28, www.moviestarplanet.pl, dostęp 3.11.2017.

AB8, www.moviestarplanet.pl, dostęp 3.11.2017

Pobrania

Opublikowane

2020-11-18

Jak cytować

Dziekońska, J. . (2020). Rekonstrukcja przejawów e-kultury dziecięcej generowanej w cyfrowej przestrzeni bycia razem. Doniesienie z badań netnograficznych. Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.07

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły