Dorośli (i dorosłość) w pismach Janusza Korczaka

Autor

  • Maria Szczepska-Pustkowska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.02

Słowa kluczowe:

Korczak, dorosły – dorosłość, dziecko – dzieciństwo

Abstrakt

Analyzing the texts of Janusz Korczak, we focus mainly on the child (and childhood), which he put in the center of his reflections. He emphasized the importance of childhood humanity (full and not maimed), associated with it: the dignity of the child and respect for him and the world he created. The purpose of this text is to reflect on how Korczak perceived adults and adulthood and what meaning he gave them in his writings. In order to achieve such a goal, a phenomenographic analysis of the content of several leading works of Janusz Korczak was made. It seems that this topic, although not as expressive in his works as the theme of a child and childhood, is equally important, because in the care and education for centuries, children and adults face each other.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ablewicz K. (1995), Teksty Janusza Korczaka jako przesłanie i inspiracja na przykładzie doświadczenia cierpienia dziecka. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, 48.

Ariés P. (2010), Historia dzieciństwa. Tłum. M. Ochab. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Bauman Z. (2002), Dzieciństwo godności ludzkiej. „Midrasz”, 12(68).

Cieślikowski J., Waksmund R. (1985), Literatura osobna. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Czernow A.M. (2011), Pod berłem króla dzieci. Strategie karnawalizacyjne w powieści Janusza Korczaka. „Guliwer”, 4.

Grzebałkowska M. (2011), Ksiądz paradoks. Biografia Jana Twardowskiego. Kraków, Znak.

Hartman S.G. (1999), Om barnens rätt till respekt. „Locus”, 4.

Jaworski M. (1977), Janusz Korczak. Warszawa, Interpress.

Kamińska A. (2013), Korczakowski dialog z dzieckiem – inspiracje filozoficzne. W: Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Kirchner H. (2019), Korczak – pisarz. http://www.pskorczak.org.pl/strony/janusz_korczak_nojk08.htm, 25.04.2019.

Korczak J. (1925/1926), Sprawozdanie z I Polskiego Zjazdu Nauczycieli Szkół Specjalnych. „Szkoła Specjalna”, 2.

Korczak J. (1929), Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. Warszawa–Kraków, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie.

Korczak J. (1948), Prawo dziecka do szacunku. Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Warszawa–Kraków, dostępne również na stronie: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/prawo-dziecka-szacunku, 25.04.2019.

Korczak J. (1958), Pedagogika żartobliwa. W: J. Korczak, Wybór pism. T. 4. Warszawa, PZWS.

Korczak J. (1961), Kiedy znów będę mały, http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/korczak-kiedy-znow-bede-maly, 25.04.2019.

Korczak J. (1978a), Pisma wybrane. T. 1. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Korczak J. (1978b), Pisma wybrane. T. 3. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Korczak J. (1983), Wiosna i dziecko. W: Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła. Wybór M. Falkowska. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Korczak J. (2012), Pamiętnik i inne pisma z getta. Warszawa, Wydawnictwo ab.

Kurządkowska B. (2014), O aktualności utworów literackich Janusza Korczaka. „Prace Literaturoznawcze”, 2.

Lyotard J.-F. (1991), The Inhuman Reflections on Time. Cambridge, Polity Press.

Newerly I. (1982). O Januszu Korczaku. W: Janusz Korczak – życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12–15 października 1978. Warszawa, WSiP.

Olczak-Ronikier J. (2002), Korczak. Próba biografii. Warszawa, Wydawnictwo ab.

Onichimowska A. (1979), Świat dzieci a świat dorosłych w powieściach Korczaka. W: M. Tyszkowa (red.), Sztuka dla dzieci szkolnych. Teoria – recepcja – oddziaływanie. Warszawa, PWN.

Ricoeur P. (1985), Zdarzenie i sens wypowiedzi. W: P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawa o metodzie. Warszawa, Wydawnictwo PAX.

Smolińska-Theiss B. (2013), Korczakowskie narracje pedagogiczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Tarnowski J. (1988), Janusz Korczak dzisiaj. Warszawa, Wydawnictwo ATK.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-30

Jak cytować

Szczepska-Pustkowska, M. (2019). Dorośli (i dorosłość) w pismach Janusza Korczaka. Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), 16–25. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.02

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły