Zjawisko ukrytej przemocy wobec najmłodszych uczniów na zajęciach matematycznych

Autor

  • Alina Kalinowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.07

Słowa kluczowe:

wczesnoszkolna edukacja matematyczna, ukryta przemoc, nauczyciel, uczeń

Abstrakt

The paper undertakes research meant to identify the teacher’s violent behaviour towards students during early school math lessons. The research conducted in grade one during the math class was used as an aid to deeper understanding of the phenomenon of violence in school. It was found that some lesson procedures, mathematical formulations, and cognitive situations can be seen from the perspective of teacher violence. Their effects can reduce pupils’ self-esteem, limit understanding of mathematics and hinder full participation in culture now and in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bałachowicz J. (2017), Szkoła jako przestrzeń budowania przyszłości. W: J. Bałachowicz, A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, A. Witkowska-Tomaszewska, Zrozumieć uczenie się – zmienić wczesną edukację. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Boaler J. (2016), Mathematical mindsets. Unleashing Students’ POTENTIAL Through Creative Math, Inspiring Messages and INNOVATIVE TEACHING. San Francisco, Jossey-Bass.

Bourdieu P., Wacquant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Dąbrowski M. (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć. Warszawa, CKE.

Dąbrowski M. (2009), Edukacyjna codzienność klasy trzeciej. W: M. Dagiel, M. Żytko (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego 2008 – wiele różnych światów? Warszawa, CKE.

Falkiewicz-Szult M. (2007), Przemoc symboliczna w przedszkolu. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Hattie J. (2012), Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. Abingdon–New York, Routledge.

Kalinowska A. (2010), Pozwólmy dzieciom działać. Warszawa, CKE.

Klus-Stańska (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Klus-Stańska D., Kalinowska A. (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego najmłodszych uczniów. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2014), Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk, Harmonia Universalis.

Koczara A. (1997), Przemoc w domu rodzinnym. „Problemy Rodziny”, 1–2.

Konecko K.T. (200), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kopciewicz L. (2012), Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury. Warszawa, Difin.

Korczak J. (1948), Prawo dziecka do szacunku. Warszawa, Spółdzielnia Wydawnicza.

Krug E.G., Dahlberg L.L., Mercy J.A., Zwi A.B., Lozano R. (2002), World report on violence and health. Geneva, World Health Organization. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf;jsessionid=5A16F5F82D170EAAF6DAEA81A9CFB43C?sequence=1, 10.11.2019.

Krüger H.H. (2004), Metody badań w pedagogice. Gdańsk, GWP.

Kruszewski K. (1993), 45 minut. Prawie cała historia pewnej lekcji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kurkowski C. (2005), Przemoc w rodzinie na tle innych rodzajów przemocy. W: J. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. IV. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kwieciński Z. (1995), Socjopatologia edukacji. Olecko, Mazurska Wszechnica Nauczycielska.

Lundin M., Wesslund T. (2016), Global study on violence against children – in and around schools. Research report summary, save the children. Sweden. Rädda Barnen. https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10323/pdf/rb_globalstudy_vac_161115.pdf, 7.11.2019.

Olecka A., Semadeni Z. (1984), Pojęcie zbioru. W: Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki. T. 2. Warszawa, WSiP.

O’Neil C. (2017), Broń matematycznej zagłady. Jak algorytmy zwiększają nierówności społeczne i zagrażają demokracji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rode D. (2010), Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląśkiego.

Ruge J. (2018), On epistemological violence in mathematics education research – An exemplary study in the Journal of Mathematics Teacher Education. „The Mathematics Enthusiast”, 15(1–2). https://scholarworks.umt.edu/tme/vol15/iss1/17, 1.11.2019.

Sawisz A. (1989), Szkoła a system społeczny. Warszawa, WSiP.

Sfard A. (2008), Thinking as Communicating: Human Development, the Growth of Discourses, and Mathematizing. Cambridge, Cambridge University Press.

Stake R.E. (2009), Jakościowe studium przypadku. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żytko M. (2014), Edukacja językowa w szkole – między dążeniem do formalizacji schematu a refleksją nad uczestnictwem w zdarzeniach komunikacyjnych. W: D. Klus-Stańska, (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-17

Jak cytować

Kalinowska, A. (2019). Zjawisko ukrytej przemocy wobec najmłodszych uczniów na zajęciach matematycznych. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 70–84. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.07

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły