Inspirujący Anton Makarenko. Z analizy hieroglifów na „Dziełach”

  • Maria Groenwald Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Anton Makarenko, analiza hieroglifów, Dzieła

Abstrakt

In the paper “hieroglyphs” denotes (metaphorically) all meanings assigned by readers of texts comprising “Works” by A. Makarenko, thus designating highlighted fragments as meaningful. Their analysis has been directed at those issues that particularly appealed to the readers and the possibilities arising from them of applying knowledge to work with pupils. It turns out that while reading “Works” they focused on: (1) aims of upbringing and ways of fulfilling them: discipline, codes of conduct, collective group structure; (2) A. Makarenko himself, in whom they sought the ideal of a pedagogue. The analysis closes with a reflection on the role of the reader of “Works” as their peculiar translator who, through both reproductive and innovative work with the text (carried out through the prism of one’s own knowledge, experience or needs), enters the path of translating-interpreting pedagogical activity.

Bibliografia

Demetrio D. (2009), Pedagogika pamięci, przeł. A, Skolimowska. Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Fere M. (1954), Mój nauczyciel. A. Makarenko, przeł. N. Drucka. Warszawa, PZWS.

Filipiak E. (2011), Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Foucault M. (2009), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Kosiorek M. (2007), Pedagogika autorytarna. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lakoff G., Johnson M. (1988), Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski. Warszawa, PIW.

Makarenko A. (1950), Wybrane prace pedagogiczne, przeł. J.N. Miedyński. Warszawa, Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

Makarenko A. (1955), Dzieła t. I, Poemat pedagogiczny, przeł. B. Rafałowska. Warszawa, PZWS.

Makarenko A. (1956), Dzieła t. V. Ogólne zagadnienia teorii pedagogiki. Wychowanie w szkole radzieckiej, przeł. A. Żukowska, J. Wierzbicka, M. Kozakiewicz, B. Milewicz. Warszawa, PZWS.

Mazur M. (2012), „Nowy człowiek” w Rosji carskiej i Związku Radzieckim do lat 30. XX wieku. „Wrocławskie Studia Wschodnie” 12 (2008). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mieszalski S. (1997), O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej. Warszawa, WSiP.

Nietzsche F. (2014), Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Passendorfer E. (1968), Procesy egzogeniczne. W: E. Passendorfer (red.), Zarys nauk geologicznych. Warszawa, Wydawnictwo Geologiczne.

Perӓkylӓ A. (2009), Analiza rozmów i tekstów, przeł. A. Figiel. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Prokopiuk W. (2010), Hermeneutyka jako metodologia rozumienia i interpretacji wiedzy pedagogicznej. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Pyrzyk I. (2002), Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Richardson L., St. Pierre E.A. (2009), Pisanie jako metoda badawcza, przeł. M. Sałkowska. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rosenthal B.G. (2010), New Myth, New World: From Nietzsche to Stalinism. Pennsylvania, Penn State Press.

Rutkowiak J. (2009), Wielość paradygmatów dydaktyki a wspólny mianownik realności życia. Ku pytaniom o przekłady międzyparadygmatyczne. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/hieroglify (dostęp: 9.10.2017).

Śliwerski B. (2015), Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Witkowski L. (2013), Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wygotski L.S. (1971), Problem nauczania i rozwoju umysłowego w wieku szkolnym. W: L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne. Warszawa, PWN.

Opublikowane
2017-09-28
Jak cytować
Groenwald, M. (2017). Inspirujący Anton Makarenko. Z analizy hieroglifów na „Dziełach”. Problemy Wczesnej Edukacji, 39(4), 53-61. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.39.09