Czas w uczeniu się. Analiza krytyczna perspektywy obiektywistycznej

Autor

  • Maria Groenwald Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2020.48.01

Słowa kluczowe:

czas jako kategoria uczenia się, obiektywistyczny paradygmat uczenia się, zniewolenie uczących się, szkoła, analiza krytyczna

Abstrakt

The paper is a critical analysis of time in learning, functioning in the objectivist approach to education. Referring to results of anthropological research and literary studies in this field, I justify in it the thesis that in transmissive teaching becomes an instrument for subjugating children. It is supported by the following realities of schooling: imposed time of children’s stay at school, an obligation to do homework and timeframe of “covering” textbooks, which leads to pupils being overloaded with school learning, wasting time at lessons, repeating years, or even being halted in time. The effect of the time of learning being seized by the time of teaching is petrification of the bureaucratic management of time, pretended learning and tabooism of the disturbing phenomenon of the temporary regime of learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Babicka-Wirkus A., Groenwald M. (2018), Głos dziecka w przedszkolu – między swobodą wypowiedzi a milczeniem. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1(40).

Bales K. (2019), Jednorazowi ludzie. Nowe niewolnictwo w gospodarce światowej. Gdańsk, Wydawnictwo w Podwórku.

Barbour J. (2018), Koniec czasu. Nowa rewolucja w fizyce. Kraków, Wydawnictwo Copernicus Center Press.

Bierdiajew M. (2003), Niewola i wolność człowieka. Zarys filozofii personalistycznej. Kęty, Wydawnictwo Antyk.

Borodankova O., Almeida Coutinho A.S. (2010), Drugoroczność w kształceniu obowiązkowym w Europie: regulacje i statystyki. Warszawa, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. http://czytelnia.frse.org.pl/media/126PL.pdf, 12.12.2019.

Bray M. (2012), Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły. Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Budajczak M. (2004), Edukacja domowa. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Chyrowicz B. (2008), O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Cylkowska-Nowak M. (2013), O nieszkodliwości wagarowania. Konsumpcyjne uwikłania ofiar i/lub sprawców pozoru w edukacji szkolnej. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dudzikowa M. (2013), Pozór w edukacji – diagnoza, próby rozwiązań. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K. (red.) (2013), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dzieliński K. (2017a), Czy lekcje powinny zaczynać się tak wcześnie? http://www.geekweek.pl/aktualnosci/29034/czy-lekcje-powinny-zaczynac-sie-tak-wczesnie, 14.05.2017.

Dzieliński K. (2017b), Poranne zajęcia w szkole złe dla zdrowia. http://www.geekweek.pl/aktualnosci/31314/poranne-zajecia-w-szkole-zle-dla-zdrowia, 14.05.2017.

Filek J. (2001), Filozofia jako etyka. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Frankfurt H.G. (2005), O wciskaniu kitu. Warszawa, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca.

Gagnѐ R.M., Briggs L.J., Wager W.W. (1992), Zasady projektowania dydaktycznego. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Grochowalska M. (2013), Rzeczywisty czy (i) iluzoryczny obraz dyskursu edukacyjnego w przedszkolu. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Groenwald M. (2019), Perspektywy czasu w edukacji geograficznej. Wybrane aspekty. W: J. Angiel, E. Szkurłat (red.), Miejsce i przestrzeń. Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym. Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Hawking S. (2015), Krótka historia czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych dziur. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Janowski A. (2000), Do czego skłania nas świat. Tendencje oświatowe w krajach rozwiniętych. W: K. Kruszewski (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Karpińska A. (1999), Drugoroczność. Pedagogiczne wyzwanie dla współczesności. Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie TransHumana.

Klus-Stańska D. (2018), Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kopaczyńska I. (2013), Podstawa programowa dla klas I–III szkoły podstawowej jako punkt wyjścia działań pozornych. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Korzeniecka-Bondar A. (2018), Codzienny czas w szkole. Fenomenograficzne studium doświadczeń nauczycieli. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kruszko K. (2006), Nauka domowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.

Lach J. (2003), Drugoroczność. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Lutyński J. (1990), Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Martyniuk W. (2012), Szkolny dzwonek – atrybut szkolnej codzienności. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 3(59).

Mikiewicz P. (2016), Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miller A. (1999), Zniewolone dzieciństwo. Poznań, Wydawnictwo Media Rodzina.

Niemierko B. (1995), Cele kształcenia. W: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niemierko B. (2002), Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Peda-gogiczne.

Stawiński J. (2005), Niewolnictwo. W: G. Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szadura J. (2017), Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Szyling G. (2015), Uczniowskie poczucie sprawstwa a praktyki oceniania we wczesnej edukacji. „Studia Pedagogiczne” 2015, 68.

Szyling G. (2019), Atrofia nieformalnej diagnostyki edukacyjnej we wczesnej edukacji. Między biernością i przemocą poznawczą w epoce ekspertów. „Problemy Wczesnej Edukacji” 2019, 4(47).

Śliwerski B. (2015), Edukacja w polityce. Polityka w edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Urry J. (2009), Socjologia mobilności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wasilewski J.S. (2010), Tabu. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiśniewska-Kin M. (2013), Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-31

Jak cytować

Groenwald, M. . (2020). Czas w uczeniu się. Analiza krytyczna perspektywy obiektywistycznej. Problemy Wczesnej Edukacji, 48(1), 7–17. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.48.01